SISTE - Oppdatert 02.04.2020 kl. 10:50:

Norges Tennisforbund viser til den anbefaling vi formidlet onsdag (se under).

Ved spørsmål utover dette, må du kontakte styret i din klubb. Klubbens ansvar for oppfølging og rutiner rundt Korona-reglene ligger hos klubbstyrene.TIDLIGERE - Oppdatert 01.04.2020 kl. 15:47:

Norges Tennisforbund kan ennå ikke anbefale tennis- eller padelspill:

NIF og Helsedirektoratet la i en pressekonferanse i dag frem nye råd til idretten som åpner opp for mer idrettsaktivitet. Grunnregel er maks 5 personer og to meters avstand. I tillegg er de spesifikke på at ingen skal ta på samme utstyr med hendene. Basert på dette anbefaler NTF ikke tennis- eller padelspill i perioden vi er inne i akkurat nå under Koronakrisen. Grunnen til dette er at utstyret, derav ballene, kan være smittebærere. Unntaket er hvis man spiller med mennesker man bor under samme tak med (familie).

NTF minner om at alle medlemmer og klubber må følge Smittevernsloven, og klubber som ikke makter å overholde dette, bør holdes stengt. NTF vil fremover ha tett dialog med Helsedirektoratet/NIF om forholdet rundt utstyr og baller.

NTF oppfordrer til slutt alle medlemmer og klubber til å følge reglene fra Helsedirektoratet. Hvis ikke vil man ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/?fbclid=IwAR19iMOnBAeA9jYQ9T3BQwFnvAcuaEfB044jY8_b1rVA0uvRcfOThdmGpHE

---
NTF BER ALLE KLUBBER OM Å STOPPE ALL IDRETTSLIG AKTIVITET OG STENGE AV INNE- OG UTEBANER

Norges Tennisforbund følger Korona-situasjonen tett og ber alle klubber om å følge gjeldende oppfordringer fra NIF og fra helsemyndighetene. I forrige uke orienterte Helsemyndighetene om at de har innført forbud mot idrettsarrangementer og all organisert idrettaktivitet både ute og innendørs. Videre beordret myndighetene treningssentrene til å stenge dørene. Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere, ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at vi alle skal være med på å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Med dette som bakgrunn ber NTF alle klubbene om å stenge av alle inne- og utebaner, hvis nødvendig også å fjerne nett og ev bruke hengelås på inngangsdører.

NTF vil fremover komme med oppdateringer på sin egen Facebookside og her på denne siden på tennis.no:
https://www.facebook.com/norgestennisforbund/

Klubbpakka.no finner klubbene, som er abonnenter av denne tjenesten, en del viktig informasjon om retningslinjer rundt permiteringer som stadig blir oppdatert. Nå sist er det lagt ut et eget skriv med spørsmål og svar rundt dette temaet i sammenheng med korona-situasjonen. Dette vil bli fortløpende oppdateres og utvidet basert på innspill og endringer i situasjonen samt forslag/vedtak fra Regjering og Storting. Du logger inn på lenken under.

www.klubbpakka.no

Norges idrettsforbund har laget en samleside for koronasituasjonen som oppdateres jevnlig. 

Siden inneholder informasjon om:
 
- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Gå til nettsiden: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Norges idrettsforbund har sendt ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor de ber dem om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning. Se skjemaet i høyre spalte på denne siden, og denne lenken: http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF

For øvrig kan du se på Oslo idrettskrets 10 råd til alle sine idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyheter/ti-rad-til-vare-idrettslag/

Samarbeidspartnere