SISTE: - Oppdatert 12.08.2020 kl 13:00:

Til tross for at Norge har svært lave smittetall og få restriksjoner ber vi våre medlemsklubber om å fortsette de viktige smittevernstiltakene. Dersom hver enkelt av oss tar ansvar, vil vi kunne fortsette å tilby aktivitet og idrettsglede uten å få tilbakefall og stengte anlegg.

Vi opplever nå lokale oppblomstringer med smitte. Dette vil mest sannsynlig være en del av hverdagen vår i lang tid fremover. NTF oppfordrer derfor alle til å videreføre de viktige smittevernstiltakene utøver høsten. Se nederst på høyre fane for oppdaterte Koronavettregler for klubbene og for turneringsarrangører!


TIDLIGERE: - Oppdatert 25.05.2020 kl 20:26:
Norges Tennisforbund har gleden av å invitere til Clarksons Platou NM i tennis i Frognerparken fra 30. juli til 15. august. Påmeldingen åpner førstkommende onsdag (se lenke under) og vi gleder oss til å samle alle til den årlige feiringen av norsk tennis. En forutsetning for at mesterskapet skal kunne gjennomføres er naturligvis at koronasituasjonen er under kontroll og NTF følger selvsagt helsemyndighetenes råd tett i tiden fram mot turneringsstart.

TIDLIGERE - Oppdatert 14.05.2020 kl 15:40:

Turneringsinformasjon fra NTF

NTF har som kjent avlyst eller utsatt alle nasjonale turneringer og seriespill fram til og med 15.juni. Når det gjelder turneringer etter 15.juni håper NTF fortsatt at disse kan gjennomføres som planlagt, men dette avhenger av en oppmykning i helsemyndighetenes råd om reiser. Pr i dag anbefales ikke aktiviteter som medfører større mobilitet og blanding av deltakere på tvers av geografiske områder. Regjeringen kommer med en veileder for reiser 15.mai og NTF kommer med ny informasjon så fort denne foreligger.

I mellomtiden anbefaler NTF at klubber som ønsker å arrangere turneringer gjør dette lokalt eller regionalt i henhold til helsemyndighetenes smitteveileder som ble publisert 11.mai. NTF har på bakgrunn av denne veilederen laget en oppdatert veileder for gjennomføring av lokale turneringer (se dokument 12).

Når det gjelder utsatte turneringer er status slik:

  • NM junior U14 innendørs / Landsturneringen U12 innendørs (Paradis) – foreløpig flyttet til uke 40/41
  • NM junior U16 & U19 innendørs (Stavanger) – foreløpig flyttet til uke 40/41
  • NM veteran (Oslo Tennisarena) – ny dato 12-17.november
  • Eliteserien – foreløpig flyttet til uke 26/27. Terminliste og format foreløpig ikke bestemt

 

TIDLIGERE - Oppdatert 12.05.2020 kl 14:00:

Oppdaterte koronavettregler

Etter at helsemyndighetenes smittevernveileder for idretten ble publisert 11.mai har NTF endret koronavettreglene for tennis med virkning fra 12.mai. Den største endringen er at tennisballen er «frikjent», det betyr at flere spillere kan berøre samme ball dersom god håndhygiene praktiseres før, under og etter trening. Se dokument 11 for oppdaterte koronavettregler.

Når det gjelder Clarksons Platou NM i tennis i Frognerparken, er Norges Tennisforbund per dags dato positive til å gjennomføre mesterskapet for U14-, U16-, U19- og senior-klassene. Dersom mesterskapet skal gjennomføres, vil det imidlertid gjøres med de koronavett-regler for turneringsspill som da vil gjelde i terminen 29.juli til 15.august. En gjennomføring av NM forutsetter at dagens anbefalinger og regler fra myndighetene myknes opp ift spesielt reise som per i dag ikke er anbefalt over større distanser. Vi i NTF er forsiktige optimister.

Informasjon om øvrige turneringer etter 15.juni (deriblant Landsturneringen) vil komme innen kort tid.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 08.05.2020 kl 20:50:

Oppdaterte koronavettregler

Hei alle medlemsklubber.

I går kommuniserte regjeringen ytterligere oppmykninger for samfunnet og for idretten.

NTF har derfor oppdatert koronavettreglene. I tillegg har vi laget retningslinjer for de som vil starte opp lokale arrangementer (se dokument 9 og 10).

Tidlig i neste uke vil NIF presentere en generell forskrift for idretten. Vi håper at ballen blir «frikjent» som smittebærer.

Riktig god tennishelg.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 30.04.2020 kl. 18:00:

Det har i dag kommet nye lettelser på koronavett-restriksjonene til myndighetene som på sikt også kan være positive for norsk tennis. Det er nå 1 meters avtstand som gjelder i stedet for de tidligere 2 meterne.

Når det gjelder arrangement/turneringer, får vi mer informasjon fra departementet 7. mai. Informasjon vedrørende turneringsspill etter 15. juni, offentliggjøres fra Norges Tennisforbund tidligst 8. mai. Da kan vi forhåpentligvis bl.a. komme med nærmere informasjon om NM i Frognerparken og Landsturneringen i august.


TIDLIGERE - Oppdatert 17.04.2020 kl. 12:00:

Alle nasjonale turneringer til og med 15.juni avlyses

Regjeringen besluttet 7.april å forlenge forbudet mot kultur- og idrettsarrangementer som ikke kan ivareta kravet om 2 meters avstand til og med 15.juni 2020. Dette får følgende konsekvenser for Norges Tennisforbunds terminliste:

  • Eliteserien utsettes. NTF vil gjøre en vurdering om arrangementet kan gjennomføres med et annet format og en ny termin (etter 15.juni)
  • All øvrig divisjonstennis (1-4.divisjon) i sin planlagte form avlyses. NTF ser på muligheten til å gjennomføre et mindre arrangement med et annet format og annen termin (etter 15.juni) for klubber som ønsker dette og dersom dette er forsvarlig iht helsemyndighetenes anbefalinger. Informasjon om dette kommer i første halvdel av mai
  • Alle nasjonale turneringer (fra U10 til veteran) til og med 15.juni avlyses
  • ROGY-turneringer til og med 15. juni avlyses
  • Regional veteranserie Oslo og Viken utendørs avlyses

Innen 1.mai vil regjeringen komme med ny uttalelse vedrørende arrangementer etter 15.juni. NTF kommer med en ny oppdatering etter dette. Se mer i 8. Brev til klubbene i fanen til høyre på siden.

 

TIDLIGERE - Oppdatert 08.04.2020 kl. 14:25:

Helsedirektoratet åpner for at norske tennisklubber kan pakke ned sine tennisbobler

NTF tok forrige uke kontakt med NIF og Helsedirektorat for å få rettledning omkring demontering av klubbenes tennisbobler. Helsedirektoratet har nå tatt en utsjekk med Helserettsavdelingen som mener det bør være uproblematisk å åpne for at boblehaller og lignende kan demonteres. I dette ligger det også nærings- og vedlikeholdshensyn og at det vil være mulig å gjøre dette på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Se mer om hvordan dette kan foregå i 7. Brev til klubbene i fanen til høyre på siden.


TIDLIGERE - Oppdatert 06.04.2020 kl. 12:00:

Kjære tennis- og padelspillere, trenere, foreldre og klubber,

Vi er i en periode der COVID-19 setter oss er alle i en vanskelig situasjon, og først og fremst jobber vi i idretten sammen med resten av samfunnet med å stoppe smittespredning raskest mulig. Norges Tennisforbund (NTF) opplever i disse dager en enorm pågang av henvendelser fra våre medlemsklubber. Henvendelsene gjelder i all hovedsak om klubbstyrene kan tillate tennis- og padelspill eller ikke, og hvilke regler som gjelder hvis klubbstyret skal tillate dette. NTF har ingen myndighet til å bestemme, vi kan kun anbefale på bakgrunn av Helsedirektoratets og NIFs vedtak.

Dessverre er ikke svaret enkelt og rett frem. Grunnen er at selve tennis- eller padelballen er en mulig smittebærer, med de begrensninger det gir for vår idrett. Vi har tidligere på dette grunnlaget anbefalt at man ikke spiller tennis eller padel nå, med unntak for hustandsmedlemmer som kan spille hvis klubbstyrene velger å ta ansvar for å tilrettelegge og gjennomføre de nødvendige tiltak som kreves for å hindre smitte mellom familier.

Flere miljøer har løsninger som gjør at man også kan unngå at flere personer tar i de samme tennis- eller padelballene. Klubbstyrer som klarer å ta ansvar for og gjennomføre dette kan for NTF’s del gjennomføre tennis- og/eller padelspill også utover husstandsmedlemmer. 

Samtidig ønsker vi å understreke at vi ber de enkelte klubbene om selv å vurdere om deres anlegg er utformet slik at risiko for smitte kan minimaliseres. Klubbstyrene er ansvarlige på vegne av sin klubb, og hver enkelt spiller må være sitt ansvar bevisst.

Under har vi definert et sett med Koronavettregler for tennis og padel. 

Med vennlig hilsen og et ønske om en god Påske,
Lars Gjerdåker og Alexander Kjær, henholdsvis President og Generalsekretær

Koronavettregler for tennis og padel per 6. april 2020:
• Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernsregler skal følges
• Totalt kan det kun være 5 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder
• Ved flere grupper samtidig bør det være minimum 5 meter mellom hver gruppe (annenhver bane)
• Det må alltid være minimum 2 meter mellom hver spiller
• Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man er i samme husstand
• Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
• En bør unngå berøring av ball, dvs ikke spille med serve
• Ball bør tas opp fra underlaget kun ved bruk av racket/fot og settes i gang uten berøring av hand
• Dersom ballen berøres fysisk kan det kun gjøres av en og samme person under hele treningen
• Berøring av ball er ok for spillere fra samme husstand
• Det bør brukes antibac (eller såpevann) til handvask både før, under og etter trening
• Garderober/toaletter bør ikke benyttes og bør være fysisk avstengt. Husk å ta med drikke hjemmefra
• Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb

Norges Tennisforbund vil til enhver tid følge de råd og anbefalinger som kommer fra Helsemyndighetene og fra NIF, og vil fortløpende oppdatere våre anbefalinger ved behov.


TIDLIGERE - Oppdatert 02.04.2020 kl. 20:26:

Norges Tennisforbund viser til den anbefaling vi formidlet onsdag (se under).

Ved spørsmål utover dette, må du kontakte styret i din klubb. Klubbens ansvar for oppfølging og rutiner rundt Korona-reglene ligger hos klubbstyrene.

For øvrig viser vi til NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet på generelt grunnlag under Korona-krisen: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/


TIDLIGERE - Oppdatert 01.04.2020 kl. 15:47:

Norges Tennisforbund kan ennå ikke anbefale tennis- eller padelspill:

NIF og Helsedirektoratet la i en pressekonferanse i dag frem nye råd til idretten som åpner opp for mer idrettsaktivitet. Grunnregel er maks 5 personer og to meters avstand. I tillegg er de spesifikke på at ingen skal ta på samme utstyr med hendene. Basert på dette anbefaler NTF ikke tennis- eller padelspill i perioden vi er inne i akkurat nå under Koronakrisen. Grunnen til dette er at utstyret, derav ballene, kan være smittebærere. Unntaket er hvis man spiller med mennesker man bor under samme tak med (familie).

NTF minner om at alle medlemmer og klubber må følge Smittevernsloven, og klubber som ikke makter å overholde dette, bør holdes stengt. NTF vil fremover ha tett dialog med Helsedirektoratet/NIF om forholdet rundt utstyr og baller.

NTF oppfordrer til slutt alle medlemmer og klubber til å følge reglene fra Helsedirektoratet. Hvis ikke vil man ødelegge for hele idretten ved at det kommer nye innstramminger.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/norges-idrettsforbund-onsker-helsedirektoratets-nye-avklaringer-for-idrettsaktivitet-velkommen/?fbclid=IwAR19iMOnBAeA9jYQ9T3BQwFnvAcuaEfB044jY8_b1rVA0uvRcfOThdmGpHE

---
NTF BER ALLE KLUBBER OM Å STOPPE ALL IDRETTSLIG AKTIVITET OG STENGE AV INNE- OG UTEBANER

Norges Tennisforbund følger Korona-situasjonen tett og ber alle klubber om å følge gjeldende oppfordringer fra NIF og fra helsemyndighetene. I forrige uke orienterte Helsemyndighetene om at de har innført forbud mot idrettsarrangementer og all organisert idrettaktivitet både ute og innendørs. Videre beordret myndighetene treningssentrene til å stenge dørene. Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere, ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at vi alle skal være med på å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Med dette som bakgrunn ber NTF alle klubbene om å stenge av alle inne- og utebaner, hvis nødvendig også å fjerne nett og ev bruke hengelås på inngangsdører.

NTF vil fremover komme med oppdateringer på sin egen Facebookside og her på denne siden på tennis.no:
https://www.facebook.com/norgestennisforbund/

Klubbpakka.no finner klubbene, som er abonnenter av denne tjenesten, en del viktig informasjon om retningslinjer rundt permiteringer som stadig blir oppdatert. Nå sist er det lagt ut et eget skriv med spørsmål og svar rundt dette temaet i sammenheng med korona-situasjonen. Dette vil bli fortløpende oppdateres og utvidet basert på innspill og endringer i situasjonen samt forslag/vedtak fra Regjering og Storting. Du logger inn på lenken under.

www.klubbpakka.no

Norges idrettsforbund har laget en samleside for koronasituasjonen som oppdateres jevnlig. 

Siden inneholder informasjon om:
 
- Juridiske konsekvenser
- Økonomiske konsekvenser
- Årsmøte og ting
- Spørsmål og svar
- Oversikt over hvem som kan svare på hva
- Aktuelle saker

Gå til nettsiden: https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

Norges idrettsforbund har sendt ut et nyhetsbrev til alle idrettslag hvor de ber dem om å rapportere om økonomiske konsekvenser som følge av koronasituasjonen. Formålet med denne rapporteringen er å skaffe norsk idrett en god og oppdatert oversikt over idrettslige og økonomiske konsekvenser Covid-19 har påført idretten. Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning. Se skjemaet i høyre spalte på denne siden, og denne lenken: http://ext.mnm.as/v/6FA8776E-6D3D-4578-A132-041DA8510AFF

For øvrig kan du se på Oslo idrettskrets 10 råd til alle sine idrettslag: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyheter/ti-rad-til-vare-idrettslag/

Samarbeidspartnere