Aktiv klubb hovedside

Samfunn- og verdiarbeid

Området Samfunn- og verdiarbeid handler om klubbens ansvar for ulike grupper.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Barneidrettsansvarlig og idrettens barnerettigheter

Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten. Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Det forutsettes at klubben har en barneidrettsansvarlig som er lagt inn i Klubbadmin med korrekte kontaktopplysninger. For å registrere barneidrettsansvarlig i klubbadmin gjør du følgende: I menyen velger du organisasjon, og under organisasjon veger du Styre og verv. Inne på den siden så klikker du på funksjoner og verv og der kan du enten opprette en ny funksjon eller endre funksjon på en eksisterende person.


Politiattest

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse. Det forutsettes at klubben har en politiattestansvarlig som er lagt inn i Klubbadmin med korrekte kontaktopplysninger. For å registrere politiattestansvarlig i klubbadmin gjør du følgende: I menyen velger du organisasjon, og under organisasjon veger du Styre og verv. Inne på den siden så klikker du på funksjoner og verv og der kan du enten opprette en ny funksjon eller endre funksjon på en eksisterende person. Informasjon om hvordan man søker om politiattest finner du ved å klikke på den røde knappen nedenfor.


Arbeidsgiveransvar

NTF har derfor inngått en avtale med idretts advokatene Kleven&Kristensen, som gir NTFs medlemmer tilgang til avtaler og standarddokumenter i klubbpakka. Klubbpakka inneholder informasjon om mye av det formelle å drive en klubb. I klubbpakka finnes informasjon og dokumenter for blant annet krav etter idrettens regelverk, idrettslag som arbeidsgiver, permitteringer, varslingsrutiner, refusjonsordninger, GDPR, forsikringer, skatt og avgift. Kontakt Christian Grind i NTF for passord til Klubbpakka.no


Sterkt anbefalt

Retningslinjer innen personvern

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.


Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle. Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på. NTF anbefaler at styret i klubben vedtar å følge NiF sin veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep.


Vold og trusler

Norsk idretts visjon er idrettsglede for alle og idretten skal være en trygg arena for alle som deltar.Idretten skal på alle nivåer praktisere nulltoleranse for enhver form for diskriminering og trakassering.» Dette gjelder også vold og trusler. NTF anbefaler at styret i klubben vedtar å følge NiF sin veileder for håndtering av vold og trusler i dretten.


Rasisme, diskriminering og mobbing

Norsk idrett har idrettsglede for alle som visjon, og alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig forskjellsbehandling eller mobbing. Rasisme, diskriminering og mobbing er stikk i strid med Norges idrettsforbunds visjon og formål. NTF anbefaler at styret i klubben vedtar å følge NiF sin veileder for håndtering av rasisme, diskriminering og mobbing i dretten.


Trygg på trening med Redd Barna

Vet du hva du skal gjøre dersom du har mistanke om at et barn kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep? Vet du hva du skal gjøre dersom et barn åpner seg for deg og søker hjelp? Hva kan dere som klubb gjøre for å sikre at alle barn er trygge på trening? Trygg på trening med Redd Barna er et kurs som er utviklet i samarbeid med Norges Idrettsforbund (NIF), Nok.Bergen (Kompetansesenter mot seksuelle overgrep) og flere særforbund der NTF er med. NTF setter opp kurs fortløpende med dette temaet og det er også en del av NTFs trenerutdanning.


Antidoping

Stiftelsen Antidoping Norge arbeider for en ren idrett og et dopingfritt samfunn. Dette gjør vi gjennom informasjon og forebyggende arbeid, dopingkontroller og gjennom aktivt samarbeid internasjonalt. Antidoping Norge initierer også forskning på antidopingrelaterte tema. NTF anbefaler også at ledere og utøvere gjennomfører læringsprogrammet Ren Utøver.


Kampfiksing

NISO har lansert egen varslingsknapp mot kampfiksing i norsk idrett og anbefaler nå utøvere til å laste ned mobilapplikasjonen «Red Button». Kampfiksing er foreløpig ikke er et stort problem i Norge


Ernæring - Sunn idrett

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.


Trenerattesten

Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. Trenerattesten tar deg gjennom de viktigste oppgavene og forventningene som stilles til deg som trener. NIF har besluttet at Trenerattesten vil bli obligatorisk for trenere for barn og unge.


Støtteordninger

Det finnes en mengde tilskudds - og støtteordninger som det kan være aktuelt å hente ut ressurser fra. Det er stiftelser, legater, fond etc. Det anbefales at det er utnevnt en person i klubben som er ansvarlig for søknader.


Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere