Tennistinget er norsk tennis og Norges Tennisforbunds generalforsamling. Tinget samles vanligvis i slutten av oktober annethvert år (oddetallsår). Under, finner du nedlastbare Tingdokumenter og Tingprotokoller fra nåværende og tidligere tingperioder.Samarbeidspartnere