Tennistinget er norsk tennis og Norges Tennisforbunds generalforsamling. Tinget samles vanligvis i slutten av oktober annethvert år (oddetallsår). I kolonnen til høyre, finner du nedlastbare Tingdokumenter og Tingprotokoller fra nåværende og tidligere tingperioder.

Forbundsting for tennis og padel 2023 blir avholdt søndag 29.oktober på Ullevål Stadion, Oslo. Se foreløpig info på knappen under!

Signert protokoll Forbundsting 2023

Tingdokumentet 2023

Strategiplan 2024-2025

 

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no
Annonse
Samarbeidspartnere