Tennistinget er norsk tennis og Norges Tennisforbunds generalforsamling. Tinget samles vanligvis i slutten av oktober annethvert år (oddetallsår). Under, finner du nedlastbare Tingdokumenter og Tingprotokoller fra nåværende og tidligere tingperioder.

Malverk for Forslag til endring på Tennistinget, kan du laste ned på knappen under. Denne MÅ benyttes dersom man har endringsforslag og skal sende dette inn til Norges Tennisforbund.

Forslag til endring


Malverk for Forslag til Lovendring på Tennistinget, kan du laste ned på knappen under. Denne MÅ benyttes dersom man har lovendringsforslag og skal sende dette inn til Norges Tennisforbund.

Forslag til Lovendring

Samarbeidspartnere