Tennistinget er norsk tennis og Norges Tennisforbunds generalforsamling. Tinget samles vanligvis i slutten av oktober annethvert år (oddetallsår). I kolonnen til høyre, finner du nedlastbare Tingdokumenter og Tingprotokoller fra nåværende og tidligere tingperioder.

Tingprotokollen 2021
Tingdokumentet 2021
Strategiplan 2022-2023
Tingpresentasjon

21.10.2021 - Under produksjon av tingdokumentene falt revisors og kontrollutvalgets rapporter for 2019 og 2020 ut. NTF administrasjonen beklager dette. På selve tingdagen vil alle delegater og observatører få utdelt et vedlegg med de overnevnte dokumenter i tillegg til Tingdokumentene for øvrig. Se under for kopier av de utelatte dokumentene.

Revisors beretning 2019 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2019 NTF
Revisors beretning 2020 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2020 NTF

 Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no
Annonse
Samarbeidspartnere