Tennistinget er norsk tennis og Norges Tennisforbunds generalforsamling. Tinget samles vanligvis i slutten av oktober annethvert år (oddetallsår). Under, finner du nedlastbare Tingdokumenter og Tingprotokoller fra nåværende og tidligere tingperioder.


Her kan du laste ned og fylle ut:

Fullmaktsskjema ekstraordinært forbundsting 2020

Samarbeidspartnere