Tennistinget er norsk tennis og Norges Tennisforbunds generalforsamling. Tinget samles vanligvis i slutten av oktober annethvert år (oddetallsår). I kolonnen til høyre, finner du nedlastbare Tingdokumenter og Tingprotokoller fra nåværende og tidligere tingperioder.

Forbundsting for tennis og padel 2023 blir avholdt søndag 29.oktober på Ullevål Stadion, Oslo. Se foreløpig info på knappen under!

Invitasjon Forbundsting for tennis og padel 2023

Informasjon fra Forbundsting for tennis og padel 2021:

Tingprotokollen 2021
Tingdokumentet 2021
Strategiplan 2022-2023
Tingpresentasjon

21.10.2021 - Under produksjon av tingdokumentene falt revisors og kontrollutvalgets rapporter for 2019 og 2020 ut. NTF administrasjonen beklager dette. På selve tingdagen vil alle delegater og observatører få utdelt et vedlegg med de overnevnte dokumenter i tillegg til Tingdokumentene for øvrig. Se under for kopier av de utelatte dokumentene.

Revisors beretning 2019 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2019 NTF
Revisors beretning 2020 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2020 NTF

 Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no
Annonse
Samarbeidspartnere