Det første møtet med tennis er helt avgjørende for at barn opplever glede, mestring og trivsel. Derfor har NTF utviklet et eget konsept for barn.

TennisKids er den viktigste rekrutteringskilden for de fleste klubber. Nesten 10.000 barn er engasjert i norske tennisklubber per 1. januar 2019. Antall aktive har økt hvert år, etter at NTF introduserte Tennisskole konseptet i 2007. 

For å lykkes ytterligere, må vi få flere som opplever mestringsglede gjennom å lære de grunnleggende tekniske ferdighetene, spillets emosjonell utfordringer og tilrettelegge for at de etablerer livslange vennskap. 

Tilpasset utstyr
Nybegynneren skal bruke røde, oransje eller grønne baller, tilpasset racket- og banestørrelse.

  • Ballene benyttet i tennisskolen spretter lavere, er langsommere enn vanlige baller - noe som gjør det enklere å motta, treffe og styre ballen.
  • Racketene er tilpasset alder, nivå
  • Banestørrelsen står i henhold til ball .
  • Spillet – og senere turneringsformater skal være tilpasset slik at alle får spille mye, uten særlig fokus på hvem som vinner eller taper. Det viktigste er å mestre og utvikle seg.

Ved hjelp av tilpasset utstyr/banestørrelse er det gøyere for barn og man mestrerer raskere. D

Kurs for de som vil trene nybegynnere
Norges Tennisforbund arrangerer kurs for tennisskole assistenter og trenere. Assistenter bør delta i TSAK (Tennisskole assistentkurs) og den ansvarlige treneren bør ha Trener 1 utdanning. Dere kan lese mer om kursene under kurs/utdanning. Se høyre spalte for lenke.

Red, Orange, Green, og Yellow Tour
Terskelen for å kunne være med på arrangementer/turneringer skal være lav. For å gi deltakerne gode opplevelser, forsøker vi å ha så homogene grupper som mulig på turneringene.  Inndeling av nivå er gjort etter ferdigheter elevene besitter. Se pathway under dokumenter på høyre side.

 Denne nivåinndelingen har også ført til at trenere i klubbene har et mye klarere mål for treningen.

Nytt navn fra høsten 2019
Det siste året har NTF videreutviklet Team tennisskolen konseptet. I den forbindelse så skifter NTFs barnetennisprogram navn til TennisKids. Ønsker du å lese mer om hva det nye er. Gå inn på TennisKids siden (se høyre side).

Kontaktpersoner for Tenniskids i regionene
Se under dokumenter i høyre spalte


 

Annonse
Samarbeidspartnere