Programmet for 2019 er klart

Premieresesongen 2018 var vellykket med fem flotte turneringer i henholdsvis Stavanger, Bryne, Arendal, Egersund og Kristiansand.
Premiepengene for 2019 er kr 39 000. De fire beste turneringer er tellende i sammenlagtvurderingen, minimum tre spilte for å kunne heve premie. GP vektes noe tyngre enn A turneringene, og var i 2018 kategori
1 GP som betyr minimum kr 20 000 i disse også. Totale premiepenger er da minst kr 80 000 samlet.

Tour E 39 har som visjon å tiltrekke seg landets beste tennisspillere ut av Oslogryta til klubber som historisk ikke har hatt disse på besøk (om man ser bort fra Stavanger). Alle arangørklubber forsøker å lage en ekstra fin ramme rundt sine arrangementer slik at spillerne vil tilbake år etter år. Fra 2020 jobbes det mot å utvide Touren med ytterligere klubber langs aksen Riksvei E 39. Naturlige klubber da kan være Paradis TK, Ålesund TK og Trondheim TK. Dessuten bør vi klare å lande en Generalsponsor for Tour E 39 innen dette. Dette kan også evt kunne øke samlet premiepott.

Første turnering er Juvesen Grand Prix i Stavanger, og påmeldingsfrist her er onsdag 30 januar.

Tennisnorge ønskes med dette velkommen til årets Tour E 39.

Mvh
Øistein Wirak (KTK), 
Ole Storhaug (Stavanger TK), 
Grunde Thorsen ( ATK ), 
Oddvin Helleren (Egersund) 
og Morten Goa (Bryne).  

Bilde: Tour E39

Annonse
Samarbeidspartnere