Sagene IF - som tennisen er en del av - feiret åpningen av sitt nye store klubbhus på Voldsløkka (Bjølsen, Oslo) lørdag 25. august med stor fest.

Sagene IF feiret åpningen av sitt nye store klubbhus på Voldsløkka (Bjølsen, Oslo) lørdag 25. august med stor fest. Det var taler, grilling, omvisning, filmvisning og flere sportslige aktiviteter på den store landhockeybanen foran klubbhuset. Der kunne de mange fremmøtte prøve seg på tennis og andre idretter.

Sagene IF Tennis (SIFT) hadde rigget seg til med flere mininett på kunstgresset og det fylte seg raskt opp med barn og unge som ville spille. Her var det stor pågang gjennom hele dagen og det dannet seg kø med barn som ventet på tur og ledige racketer. Trenerne til SIFT bidro med litt råd og veiledning til de som spilte, og tennisballene fløy både høyt og lavt over landhockeybanen der entusiasmen og spillegleden rådet.

Med et en nytt flott klubbhus på Voldsløkka får Sagene IF endelig et felles tilholdssted med nærhet til idrettsarenaene, der medlemmer, ledere og frivillige fra de ulike lagene kan møtes. Dette bidrar til å bygge miljø og styrke kontakten mellom de ulike idrettene. Med snart 2000 medlemmer, er tennis en del av et større fellesskap i fleridrettslaget. Dette har flere fordeler, blant annet gir det økt synlighet og bredere nedslagsfelt lokalt.

Sagene IF inviterte til stor innvielsesfest - i det flotte klubbhuset 

Tennis for alle

Tennis ble tatt opp som ny gren på årsmøtet til Sagene IF i mars 2017, etter en uoffsiell oppstart med tennisskole på Voldsløkka tennisbaner høsten 2016. Initiativtager til Sagene IF Tennis, Håkon Larssen, hadde i dialog med daglig leder i Sagene IF, Vibeke Thiblin, jobbet med å få på plass brikkene og tilrettelegge for oppstart av et nytt tennistilbud på Sagene. 
Det ble etablert kontakt med Norges Tennisforbund og andre instanser. Espen Lilleaas fra SRNDPTY AS ble hyret inn som hovedtrener i startfasen, med et godt tilrettelagt treningsprogram for barn og unge. Siden oppstarten har mange barn deltatt på tennisskole, AKS-tennis og organisert tennistreninger i regi av SIFT. Flere av barna som har vært med siden start er nå i gang med sitt tredje år med tennistrening og avanserer videre til neste nivå - under ledelse av Sagene IF Tennis' hovedtrener Ivan Banasevic. 
SIFT har i hovedsak fokus på tennis for barn og unge, men vurderer å utvide tilbudet til å omfatte seniorspillere når forholdene ligger til rette for det. 

Sagene IF er en viktig institusjon i Oslos tettest befolkede bydel med over hundre ulike nasjonaliteter representert i medlemsmassen. Det er en sammensatt bydel med mennesker fra alle samfunnslag, inklusive barnefamilier med en trang økonomi. SIFT ønsker å være inkluderende og gi flest mulig barn og unge en mulighet til å spille tennis på Sagene, og treningsavgiften ble derfor satt så lav som mulig. Det har i tillegg blitt avholdt flere gratis tennisskoler, åpen tennisdag og gratis 5 ukers AKS-tennis (aktivitetsskole) for alle barneskolene i bydelen. Dette har har vært mulig å få til som en del av Sagene IF’s tilbud om gratis idrettsskoler og AKS-prosjekter.

Tennis slo an på åpningsdagen! 

Tennis i vekst

Tennisinteressen på Sagene er stadig økende, og behovet for en rehabilitering av det gamle og slitte tennisanlegget på Voldsløkka er presserende. Med ny skatehall, ny kunstis- og landhockeybane, og nå nytt klubbhus, har imidlertid oppgraderingen av Voldsløkka idrettspark virkelig skutt fart de siste par årene. Dette lover godt også for tennis og Bymiljøetaten har foreslått rehabilitering av Voldsløkka tennisbaner til neste år, 2019. La oss håpe det vil skje da. 
Voldsløkka idrettspark har en sentral plassering i Oslo. Det er mange som benytter seg av det åpne, kommunale tennisanlegget. 
Helt siden oppstarten har SIFT hatt som mål å bidra til at dette anlegget blir ivaretatt, rehabilitert og oppgradert slik at det kan spilles tennis på moderne og bra underlag, og etter hvert arrangeres turneringer her. 
Håpet er at rehabiliteringen også vil gi mulighet til helårsaktiviter for tennis på Voldsløkka og Sagene, med bobler over banene vinterstid. I tillegg er det ønskelig med en åpen lekesone for tennis utenfor banene, med mulighet for utlån av racketer og baller fra klubbhuset. SIFT er i dialog med Bymiljøetaten om å komme med innspill til den foreslåtte rehabiliteringen av Voldsløkka tennisbaner i 2019.

Behov for utbedring...  

Tennis overalt

Som styrerepresentant og medlem i tennisutvalget til SIFT drømmer Håkon Larssen om å se flere barn og unge i sving med tennisracketer rundt om på Sagene. Tennis kan spilles mange steder: på veistubber, tomme parkeringsplasser, i parker, i bakgårder og skolegårder, og andre bilfrie steder der en kan sette opp et mininett, markere krittlinjer, skyte mot en vegg, trikse med racket og ball og holde på med ”gatetennis”. Eller gjerne også innendørs med myke skumgummiballer og barneracketer i kjellere, på loft og i andre rom. 
Björn Borg fikk i sin tid godt utbytte av å slå baller i timesvis mot garasjeporten til familien, og det er mye en kan gjøre med racket og ball selv om forholdene kanskje ikke er helt optimale.

Det er viktig å se muligheter og ikke begrensninger.

Enkelte kvier seg kanskje for å gå inn porten til en lukket tennisbane med høye gjerder, og terskelen for å prøve tennis bør være lav. Derfor er det viktig å tilgjengeliggjøre sporten også utenfor de tradisjonelle arenaene, og løfte tennis ut i gatene og bymiljøet der folk er.

Tidlig tennis

En annen mulig arena for uformell og tidlig introduksjon til tennis er skolene. Mange barn har kanskje sitt første møte med nye idrettslige aktiviteter nettopp her, enten i skoletiden eller på fritiden. I disse miljøene er det ofte tilrettelagt for fotball, basketball, volleyball og bordtennis på skolenes utearealer, og mange benytter disse fasilitetene til trening, lek og moro også etter skoletid. Med multibaner og underlag som kan fungere for flere idretter (inklusive tennis), samt mininett, ballvegger og andre alternativer, er det gode muligheter for å inkludere tennis i skolenes utearealer. Det fungerer også helt fint å ha mange barn i aktivitet med mininett, racket og ball i en gymsal inntil de når en viss alder og utviklingsnivå.

Skoletennis er et etablert konsept i flere land, med ulike måter å integrere tennis i skolen og aktivitetsskolen. Dette har gitt merkbare og gode resultater, og det ville vært flott med et tilsvarende nasjonalt initiativ for tennis i Norge, avslutter Håkon.

"Stjerner i striper" er Sagene IFs slagord: her ser vi noen av tennisstjernene... 

Forsidebilde: Initiativtager til Sagene IF Tennis og styremedlem Håkon Larssen (lengst til venstre) og trener Taulant Elmazi (lengst til høyre).  

 

Annonse
Samarbeidspartnere