Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Antidoping Norge har i dag lagt frem en felles erklæring om hvordan de sammen kan bidra til å styrke det internasjonale antidopingarbeidet.

Mer om saken finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/sammen-om-et-styrket-antidopingarbeid/id2622982/

Fra venstre: Statssekretær i Kulturdepartementet Frida Blomgren, visepresident i WADA Linda Hofstad Helleland, styreleder i Antidoping Norge Thorhild Widvey, kulturminister Trine Skei Grande, generalsekretær i NIF Karen Kvalevåg, idrettspresident Tom Tvedt og representant fra NIFs utøverkomite Kjartan Nesbakken Haugen.

Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet 

Annonse
Samarbeidspartnere