Generalsekretær Alexander Kjær har i samråd med styret i Norges Tennisforbund besluttet å fratre sin stilling fra 1. mai.

Etter en prosess om hvordan Norges Tennisforbund skal ledes fremover, har Alexander og styret blitt enige om å skille lag. På vegne av NTF ønsker jeg å takke Alexander for hans arbeid gjennom de siste 5 åra. Norsk tennis har i denne perioden opplevd sterk vekst med forbedret økonomi, økende antall medlemmer og solid oppgang i aktivitet, både i bredde og i topp. Dette har Alexander vært en sterk bidragsyter til og jeg ønsker han lykke til videre, sier President Lars Gjerdåker.

NTF har vært en spennende og givende arbeidsplass der arbeidet med å løfte norsk tennis til nye høyder har vært både motiverende og utfordrende, samtidig som det har gitt meg stor glede. Jeg vil være en ivrig tilskuer framover og heie på ytterligere vekst og fantastiske tennisresultater også i årene som kommer, sier Alexander Kjær.

Aslak Paulsen er konstituert som Generalsekretær inntil prosess med å finne ny Generalsekretær er fullført.

Styret i Norges Tennisforbund

Kontaktpersoner: 

Lars Gjerdåker, President i NTF, tlf 40201961 
Håkon Bjercke, Markeds- og kommunikasjonssjef NTF, tlf 90762776

Annonse
Samarbeidspartnere