NTF har i løpet av de siste 10 årene utviklet en trenerutdanning som er evaluert og kvalitetssikret av International Tennis Federation (ITF). Trenerutdanningen har Gold Status av ITF. NTfs trenerutdanning er også avstemt mot NIFs trenerløype.

Medlemsutviklingen i norsk tennis de siste 10 årene har vært veldig positiv sammenlignet med andre idretter i Norge. NTF mener at trenerutdanning og kompetanseutvikling har vært avgjørende for dette resultatet.

Derfor satser NTF videre på kompetanseutvikling for klubber, og vil derfor sette opp utdanningsstøtte for enkelte kurs og klubbsegmenter for å understøtte vår positive utvikling.

Opp til 150.000 kroner er satt av, så vi håper at mange søker.

  1. Utvikling av Ungdomstreneren gjennom Trener 2 kursene.
  2. Tennisskole Assistentkurs for klubber med mindre enn 100 medlemmer


Retningslinjer for søknader

Trener 2:

  • Skriv en kort søknad til NTF med begrunnelse og hvorfor klubben trenger trenerutvikling. Samt navn på trener dere søker for.
  • Støtten er på 7.000 kroner (kurskostnad).
  • Treneren må ha bestått Trener 1 kurs og ha godkjent praksis
  • Vi oppfordrer spesielt klubber utenfor Stor-Oslo til å søke.
  • Inntil 12 klubber kan få støtte

Tennisskole Assistentkurs

  • NTF ønsker å tilby medlemsklubber med 100 eller færre registrerte medlemmer (idrettsregistreringen 2017) et lavterskel trenerkurs for å kunne undervise barn og unge i startfasen.
  • Innvilget støtte dekker kurskostnaden på 750 kroner per deltaker.
  • Send en søknad der dere beskriver hvorfor denne støtten er viktig for dere, klubbnavn og antall deltakere dere ønsker å søke for. Angi gjerne alder og kjønn på deltakerne.


Søknadsfrist er satt til 21. desember. Dere sender søknaden til post@tennis.no
Tildelt støtte må benyttes i 2019.

Annonse
Samarbeidspartnere