Norges Tennisforbund er, som alle andre ideelle organisasjoner, demokratiske. Det innebærer at medlemmer har fullt innsyn hva gjelder økonomi, aktivitet og prioriteringer. NTF styres av klubbene og Tennistinget.

På Tennistinget besluttes strategier, handlingsplaner og veivalg for norsk tennis. Her svares det også opp på alle de spørsmål som meldes inn, i henhold til lover og forskrifter.

På tinget i 2017 ble det stilt spørsmål vedrørende reiseregninger. Styret la frem den ønskede dokumentasjonen til tingets deltakere, uten kommentarer eller innsigelser fra delegatene.

International Tennis Federation (ITF) har nylig evaluert NTFs arbeid. De gir uttrykk for et veldrevet forbund som er innovative og leverer tjenester til norsk tennis som er av god kvalitet. ITF har også bedømt NTFs kvalitet på trenerutdanningen. Norge er 1 av 18 land i verden som har fått godkjent gullstandard (høyeste utmerkelse).

Videre har Norges Idrettsforbund (NIF) evaluert NTF til full score på implementering av idrettens kvalitets- og verdigrunnlag. NTF er det første og eneste forbund tilknyttet NIF som har oppnådd dette resultatet.

Aktører med et verv/mandat i norsk tennis skal alltid kunne stille spørsmål og be om dokumentasjon av prioriteringer og ressursbruk. Å gi innsyn er en viktig og avgjørende faktor for alle demokratiske organisasjoner.

Løse og udokumenterte påstander og personsjikane av våre ansatte, eller NTF som organisasjon, tar vi sterk avstand fra. NTF har stor tillit til de ansatte og frivillige som bidrar til drift og utvikling av norsk tennis.

NTF henstiller alle som er glad i norsk tennis om å benytte seg av de demokratiske og formelle fora for spørsmål og svar.

 

Annonse
Samarbeidspartnere