1. mai, 2020 publiserte NTF følgende artikkel på tennis.no og FB: 
    https://www.tennis.no/samlinger/nyheter/ntf-er-et-demokratisk-organ

Denne artikkelen kom som en konsekvens og et tilsvar ovenfor beskyldninger gjort på nettsteder der det er ukjent hvem som står bak. Slike artikler blir gjerne spredd gjennom sosiale medier til enkeltpersoner og klubber i norsk tennis. 

Norges Tennisforbund ser svært alvorlig på slike grunnløse beskyldninger, og reagerer sterkt på at usannheter og udokumenterte påstander skal få spalteplass. Vi oppfordrer alle klubber og tillitsvalgte til å kontakte NTF om de har spørsmål eller er usikker på prioriteringer eller aktiviteter i regi av NTF.

Denne uken har pressen vært i kontakt med NTF. I all hovedsak, ønsker de innsyn i reiseregninger for ansatte. Vi vil selvsagt vise åpenhet og gi de den informasjonen de trenger.

I lys av prosessen NTF har vært gjennom den siste tiden, vil vi på ny se på våre interne avtaler og regler. Administrasjonen har startet arbeidet.

Under kan dere lese om hvilke kontrollrutiner og sikkerhetsventiler NTF har:

Tennistinget
 er norsk tennis sitt overordnede organ med ansvar for styring, kontroll og veivalg. 
Valgkomiteens jobb er å finne og fremme kandidater til verv og svarer kun opp for klubbene. 
Styret - Er tennistingets forlengede arm. Har ansvar for at det som blir bestemt på tinget blir fulgt og at administrasjonen har forsvarlig drift.
Kontrollkomiteen - får tilsendt, og har innsyn i, alt som styret og administrasjonen foretar seg. Har ansvaret for å overse styret/administrasjonens ting-pålagte oppgaver, økonomikontroll, at lover og bestemmelser følges og at rapporteringer gir et rett bilde av NTFs drift.
Revisor - kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er utført iht. gjeldende lover og regler.
Fullmaktsmatrise - definerer hvem som har anledning til å gjøre de ulike økonomiske beslutningene og innenfor hvilke rammer. For reiseregninger, betalinger og fakturering kreves det dobbel signering.
Reiseregninger & godtgjørelser – tjenestereiser skal i all hovedsak avklares i forkant med overordnet. For reiseregninger, kreves det dobbel signering iht. NTFs fullmaktsmatrise. Retningslinjer for kostnadsdekning er beskrevet i personalhåndboken.

Fra alle oss i NTF
Aslak Paulsen,
konstituert generalsekretær

Annonse
Samarbeidspartnere