Spillerguiden er nå tilgjengelig for alle og enhver. I guiden vil alle finne målsettinger og retningslinjer for hvert segment. Nå gjenstår den viktigste jobben: hvordan skal vi metodisk angripe de ulike læringsmålene?

Spillerguiden ble for første gang lansert for trenerne under NM i Frognerparken. Over 50 deltakere var tilstede.  Det offisielle sleppet av guiden ble gjort 27. oktober på ledermøtet/Tennisforum.

NTF ønsker nå å følge opp klubber og trenere som vil bruke Spillerguiden som et verktøy for sin undervisning og aktivitetstilbud. Spillerguiden rammer inn læringsmålene for alle - uansett alder, nivå og ambisjon. For å lykkes med å nå disse, tror vi det er viktig at trenerne/brukerne fokuserer på progresjoner og metodikken som er nødvendig for å lykkes med ferdighetsutviklingen. 

Derfor inviterer NTF til trenerlunsj førstkommende torsdag , 29. november, 10:00-12:00, hvor man diskuterer metodikkutvikling sett i lys av Spillerguidens læringsmål. Det blir lunsj fra 12:00

Påmelding gjøres som vanlig via minidrett: Metodikk og Spillerguiden

Annonse
Samarbeidspartnere