Under NTF sitt lederforum i oktober 2018 presenterte NTF en start på arbeidet rundt prislappen i norsk tennis. Vi trenger nå klubbenes hjelp. NTF sender derfor ut en spørreundersøkelse til sine medlemsklubber. Besvarelsene håper vi vil gi norsk tennis et godt grunnlag i det videre arbeidet.

Norges Idrettsforbund vil i tiden fremover rette fokus på "prislappen" for å delta i organisert idrett. Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge, både for sosialisering og læring, i tillegg til å være en arena der barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, gir fellesskapsfølelse  og livslange venskapsbånd. 

Alle bør få oppleve idrettsglede! Som forbund og klubb må vi derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi kan ekskludere - slik at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett har mulighet til det.

Spørreundersøkelse må til
Under NTF sitt Lederforum i oktober 2018 presenterte NTF en start på arbeidet rundt prislappen i norsk tennis.  Veien videre blir nå å innhente klubbenes synspunkter og  deres beskrivelse på nå-situasjonen rundt økonomi og prislappen. Denne informasjonen innhentes gjennom en spørreundersøkelse.

Målsettingen med denne spørreundersøkelsen  er å få etablert et godt faktagrunnlag og at NTF i etterkant kan konkretisere og igangsette arbeidet rundt hvordan vi sammen kan senke kostnaden. Målet er å få flere til å spille tennis - lenger!

Trykk her for å lese prislapp presentasjonen fra Tennisforum, oktober 2018

Annonse
Samarbeidspartnere