Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020. Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Tennisgruppa søker via Tennisforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv.
Det vil bli åpnet for at gruppene kan legge inn søknader i løpet av første uken av februar. Alle særidrettslag og særgrupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med informasjon i uke 5 (første uken av februar).

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid!

NTF - Utstyrslisten

Tennis

- Vanlig nett
- Minitennisnett
- Faste linjer
- Ballvegger
- Minitennispakke
- Miditennispakke
- Ballmaskin
- Førstehjelpspakke
- Fysisk treningspakke
- Dommerstoler

Padel

- Nett, nettstolper
- Koster til bane
- Racketer til utlån

Les mer om utstyrsordnrngen her:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger

Annonse
Samarbeidspartnere