Annonse

Det Ekstraordinære Forbundstingets (EOF) Arbeidsgruppe har avlevert sin rapport til NTF. Rapporten kan lastes ned her til gjennomlesning og er tidligere i dag tilsendt alle styreledere i NTFs medlemsklubber.

Annonse
Samarbeidspartnere