Tingprotokollen 2021 etter det 85. Forbundstinget for tennis og padel i høst er klart og kan lastes ned under. Der kan du også laste ned Tingdokumentet 2021 og Strategiplan 2022-2023 m.m.

Tingprotokollen 2021

Tingdokumentet 2021

Strategiplan 2022-2023

21.10.2021 - Under produksjon av tingdokumentene falt revisors og kontrollutvalgets rapporter for 2019 og 2020 ut. NTF administrasjonen beklager dette. På selve tingdagen vil alle delegater og observatører få utdelt et vedlegg med de overnevnte dokumenter i tillegg til Tingdokumentene for øvrig. Se under for kopier av de utelatte dokumentene.

Revisors beretning 2019 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2019 NTF
Revisors beretning 2020 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2020 NTF

Annonse
Samarbeidspartnere