Under det ekstraordinære Tennistinget, 22. juni, ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe bestående av representanter fra ulike tennisklubber i landet.

Kontrollkomiteen fikk i oppgave å sette sammen denne arbeidsgruppen som består av klubbrepresentanter. Arbeidsgruppen skal komme med råd og anbefalinger til styret i NTF vedrørende prioriteringer og disposisjoner i forbundet i henhold til foreliggende tingvedtak.

Arbeidsgruppen jobber ut fra mandat gitt av det ekstraordinære Tennistinget. Leder for gruppen, Fredrik Vabog, melder om stort engasjement blant tennisentusiaster med lang fartstid både på og utenfor tennisbanen. 

Arbeidsgruppen består av: Ketil Stave, Oslo TK, John Erik Rustad, Holmestrand TK, Karin Dalbak, Heming IL, Helge Røsjø, Nordstrand TK, Ole Conrad Reier, Moss TK, Kathrine Flaaten, Stabekk TK, Arve Sjølstad, Hamar IL, tennisgruppen, Fredrik Vabog, Paradis TK, Morten Bjerke, Holmenkollen TK, Per Knut Christiansen, Fredrikstad TK (Per Knut Christiansen og Arve Sjølstad var ikke tilstede da bildet ble tatt)

Annonse
Samarbeidspartnere