Lars representerer Stavanger TK og er en entusiastisk hobbyspiller med ni år i styret for Stavanger Tennisklubb (fire år som styreleder), to år i styret for Region Sørvest og fire år som visepresident og 2 år som president i NTF. Til daglig er han leder for forretningsutvikling i Norske Shell.

Samarbeidspartnere