Lars representerer Stavanger TK og er en entusiastisk hobbyspiller med syv år i styret for Stavanger Tennisklubb (fire år som styreleder), to år i styret for Region Sørvest og fire år som visepresident i NTF. Til daglig er han leder for forretningsutvikling i Norske Shell.

Samarbeidspartnere