Christian er NTFs klubbansvarlig og er de ansattes representant i forbundsstyret.

Samarbeidspartnere