Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis. NTF er tilsluttet NIF, European Tennis Association (ETA) og International Tennis Federation (ITF). Norsk tennis og padel er delt opp i 160 klubber fordelt på 7 regioner. NTF er til for klubbene. Henvendelser fra enkeltpersoner skal derfor gå til den enkeltes medlemsklubb. Se kontaktliste til klubbene til høyre på siden.

Styret i Norges Tennisforbund, valgt inn på Tennistinget 2021. Fra venstre: Lars Gjerdåker, Stavanger TK (President), Arve Sjølstad, Hamar IL Tennis, Monica Andersen Moe, Paradis TK, Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb, Karin Hjelle Dalbak, Heming (Vise president), Mina Adelein Sælen Pedersen, Moss TK, Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis TK,  Egil André Berglund, Stabekk TK og Håkon Bjercke, ansatterepresentant NTF. Caroline Tidemand, Nordberg TK mangler på bildet.

Styret i Norges Tennisforbund, valgt inn på Tennistinget 2021. Fra venstre: Lars Gjerdåker, Stavanger TK (President), Arve Sjølstad, Hamar IL Tennis, Monica Andersen Moe, Paradis TK, Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb, Karin Hjelle Dalbak, Heming (Vise president), Mina Adelein Sælen Pedersen, Moss TK, Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis TK, Egil André Berglund, Stabekk TK og Håkon Bjercke, ansatterepresentant NTF. Caroline Tidemand, Nordberg TK mangler på bildet.

STYRET 2021-2023

President: Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Visepresident: Karin Hjelle Dalbak, Heming

Styremedlemmer:
Egil André Berglund, Stabekk TK - Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis TK - Monica Andersen Mo, Paradis TK - Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb - Mina Adelein Sælen Pedersen, Moss TK - Håkon Bjercke, NTF (ansatterep.)

Varamedlemmer:
Caroline Tidemand, Nordberg TK - Arve Sjølstad, Hamar IL Tennis


Styrereferater:

Referat styremøte NTF 25.03.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 26.03.2020

Referat styremøte NTF 19.04.2020

Referat styremøte NTF 29.04.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 19.05.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 04.06.2020

Referat ordinært styremøte NTF 09.09.2020

Referat ordinært styremøte NTF 21.10.2020

Referat ordinært styremøte NTF 16.12.2020

Referat ordinært styremøte NTF 16.02.2021

Referat ordinært styremøte NTF 28.04.2021

Referat ordinært styremøte NTF 16.06.2021

Referat ordinært styremøte NTF 01.09.2021

Referat ordinært styremøte NTF 06.10.2021

Referat ordinært styremøte NTF 29.11.2021

Referat ordinært styremøte NTF 26.01.2022

Referat ordinært styremøte NTF 05.04.2022

Referat ordinært styremøte NTF 13.06.2022

Referat ordinært styremøte NTF 06.09.2022

Referat ordinært styremøte NTF 12.10.2022

Referat ordinært styremøte NTF 29.10.2022

Referat ordinært styremøte NTF 07.12.2022

Referat ordinært styremøte NTF 08.02.2023

Referat ordinært styremøte NTF 25.04.2023

Referat ordinært styremøte NTF 21.06.2023

Styret

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no

Utvalg/komite 2021-2023

Lovutvalget:
Leder Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Medlem Anette Aksdal, Ullern TK
Medlem Ola Lunde, Holmenkollen TK
Varamedlem Ingvild Kragset, Ålesund TK
Varamedlem Signe Helliesen, Stavanger TK

Kontrollutvalget:
Leder Erik Alver, Lillehammer TK
Medlem Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Medlem Hans Nordstaa, Asker TK
Varamedlem Katrine Hansen, Holmenkollen TK
Varamedlem Knut Sunde, Heming IL Tennis

Disiplinær- og sanksjonsutvalget:
Leder Marianne Sælen Pedersen, Moss TK
Medlem Aimeé Leistad, Trondheim TK
Medlem Jon-Ståle Ritland, Ålesund TK

Hederstegnsutvalget:
Leder Morten Bjerke, Holmenkollen TK
Medlem Astrid Sunde, Heming Tennis
Varamedlem Trym Landa, Stavanger TK

Valgkomité 2019-2021:
Leder
Peder Strand, Njård Tennis
Medlem Henning Simonsen, Bergen TK
Medlem Line Hoff Nilsen, Stavanger TK
Varamedlem Caroline Borch-Nielsen, Heming

Annonse
Samarbeidspartnere