Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis. NTF er tilsluttet NIF, European Tennis Association (ETA) og International Tennis Federation (ITF). Norsk tennis og padel er delt opp i 160 klubber fordelt på 7 regioner. NTF er til for klubbene. Henvendelser fra enkeltpersoner skal derfor gå til den enkeltes medlemsklubb. Se kontaktliste til klubbene til høyre på siden.

Styret i Norges Tennisforbund, valgt inn på Tennistinget 2017 på Ullevål Stadion. Fra venstre: President Gisle Jentoft, generalsekretær Alexander Kjær, Ståle Ritland, Patrick Valeur (varamedlem), Monica Andersen Mo, Magnus Wrahme, Helle Gimming Stene (varamedlem) og visepresident Lars Gjerdåker. Ikke tilstede: Annette Aksdal og Carl Henrik Eriksen.

STYRET 2017-2019

President: Gisle Jentoft, Heming IL Tennis
Visepresident: Lars Gjerdåker, Stavanger TK

Styremedlemmer:
Annette Marie Aksdal, Ullern TK - Carl Henrik Eriksen, Golia TK - Monica Andersen Mo, Paradis TK - Jon Ståle Ritland, Ålesund TK - Magnus Wrahme, Nesøya IL Tennis

Varamedlemmer:
Helle Gimming Stene, Asker TK - Jan Patrick Valeur, Grefsen TK

 

Styret

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no

Komiteer og Utvalg 2017-2019

LOVKOMITE
Leder: Arve Henriksen, Ullern TK - Medlem: Irene Jensen, Golia TK - Medlem: Erik Melander, Ullern TK - Varamedlem: Liv Jagge, Holmenkollen TK - Varamedlem: Kristen F. Fari, Holmenkollen TK

KONTROLLKOMITE
Leder: Erik Alver, Lillehammer LTK - Medlem: Hans Nordstaa, Asker TK - Medlem: Janniche Fusdahl, Nordstrand TK - Varamedlem: Jan Qvigstad, Ullern TK - Varamedlem: Katrine Hansen, Holmenkollen TK

DISIPLINÆR- OG SANKSJONSUTVALG
Leder: Trym Landa, Stavanger TK - Medlem: Jon-Erik Ross, Snarøya TK - Medlem: Caroline Rohde-Moe, BSTK

VALGKOMITE
Leder: Henning Simonsen, Bergens TK - Medlem: Morten Bjerke, Holmenkollen TK - Medlem: Marianne Sælen, Moss TK - Varamedlem: Astrid Sunde, Heming IL Tennis

HEDERSTEGNKOMITE
Leder: Jarl Bibow, Ullern TK - Medlem: Liv Jagge, Holmenkollen TK - Varamedlem: Ivar Bergfjord, Bodø TK

Samarbeidspartnere