Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis. NTF er tilsluttet NIF, European Tennis Association (ETA) og International Tennis Federation (ITF). Norsk tennis og padel er delt opp i 160 klubber fordelt på 7 regioner. NTF er til for klubbene. Henvendelser fra enkeltpersoner skal derfor gå til den enkeltes medlemsklubb. Se kontaktliste til klubbene til høyre på siden.

Styret i Norges Tennisforbund, valgt inn på Tennistinget 2019 på Ullevål Stadion. Fra venstre: Carl Henrik Eriksen, Golia TK, Monica Andersen Mo, Paradis TK, Lars Gjerdåker, Stavanger TK (President), Anja Elisabeth Hansen, Ullern TK (Visepresident), Peder Strand, Njård TK (vara), Helle Gimming Stene, Asker TK, Jon Ståle Ritland, Ålesund TK (vara) og Egil André Berglund, Stabekk TK. Caroline Rohde Moe, OTK og Håkon Bjercke, NTF mangler på bildet.

Styret i Norges Tennisforbund, valgt inn på Tennistinget 2019 på Ullevål Stadion. Fra venstre: Carl Henrik Eriksen, Golia TK, Monica Andersen Mo, Paradis TK, Lars Gjerdåker, Stavanger TK (President), Anja Elisabeth Hansen, Ullern TK (Visepresident), Peder Strand, Njård TK (vara), Helle Gimming Stene, Asker TK, Jon Ståle Ritland, Ålesund TK (vara) og Egil André Berglund, Stabekk TK. Caroline Rohde Moe, OTK og Håkon Bjercke, NTF mangler på bildet.

STYRET 2019-2021

President: Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Visepresident: Anja Elisabeth Hansen, Ulern TK

Styremedlemmer:
Egil André Berglund, Stabekk TK - Carl Henrik Eriksen, Golia TK - Monica Andersen Mo, Paradis TK - Caroline Rohde Moe, Oslo TK - Helle Gimming Stene, Asker TK - Håkon Bjercke, NTF (ansatterep.)

Varamedlemmer:
Jon Ståle Ritland, Ålesund TK - Peder Strand, Njård


Styrereferater:

Referat styremøte NTF 25.03.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 26.03.2020

Referat styremøte NTF 19.04.2020

Referat styremøte NTF 29.04.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 19.05.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 04.06.2020

Referat ordinært styremøte NTF 09.09.2020

Referat ordinært styremøte NTF 21.10.2020

Referat ordinært styremøte NTF 16.12.2020

Referat ordinært styremøte NTF 16.02.2021

Referat ordinært styremøte NTF 28.04.2021

Referat ordinært styremøte NTF 16.06.2021

Referat ordinært styremøte NTF 01.09.2021

Styret

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no

Komiteer og Utvalg 2019-2021

Lovkomité:
Leder Arve Henriksen, Ullern Tk
Medlem Marianne Sælen, Moss TK
Medlem Ola Lunde, Holmenkollen TK
Varamedlem Kristen Fari, Holmenkollen TK

Kontrollkomité:
Leder Erik Alver, Lillehammer TK
Medlem Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Medlem Hans Nordstaa, Asker TK
Varamedlem Katrine Hansen, Holmenkollen TK
Varamedlem Knut Sunde, Heming IL Tennis

Disiplinær- og sanksjonskomité:
Leder Trym Landa, Stavanger TK
Medlem Annette Aksdal, Ullern TK
Medlem Jon-Erik Ross, Snarøya TK

Hederstegnkomité:
Leder Jarl Bibow, Ullern TK
Medlem Liv Jagge, Holmenkollen TK
Varamedlem Ivar Bergfjord, Bodø TK

Valgkomité 2019-2021:
Leder
Gisle Jentoft, Heming TK
Medlem Henning Simonsen, Bergen TK
Medlem Line Hoff Nilsen, Stavanger TK
Varamedlem Rikke Reinemo, Nordstrand TK

Samarbeidspartnere