Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis. NTF er tilsluttet NIF, European Tennis Association (ETA) og International Tennis Federation (ITF). Norsk tennis og padel er delt opp i 160 klubber fordelt på 7 regioner. NTF er til for klubbene. Henvendelser fra enkeltpersoner skal derfor gå til den enkeltes medlemsklubb. Se kontaktliste til klubbene til høyre på siden.

Styret i Norges Tennis- og Padelforbund, valgt inn på Forbundstinget 2023. På bildet, f.v: F.v. Fredrik Vabog, Arve Sjølstad, Eivind Sandnes, Egil Andrè Berglund, Mina Sælen Pedersen, Karin Hjelle Dalbak, Lars Gjerdåker og Christian Grind. Julie Kjendlie var ikke til stede da bildet ble tatt.

Styret i Norges Tennis- og Padelforbund, valgt inn på Forbundstinget 2023. På bildet, f.v: F.v. Fredrik Vabog, Arve Sjølstad, Eivind Sandnes, Egil Andrè Berglund, Mina Sælen Pedersen, Karin Hjelle Dalbak, Lars Gjerdåker og Christian Grind. Julie Kjendlie var ikke til stede da bildet ble tatt.

STYRET 2023-2025

President: Lars Gjerdåker, Stavanger TK
Visepresident: Karin Hjelle Dalbak, Heming

Styremedlemmer:
Egil André Berglund, Stabekk TK
Fredrik Vabog, Sandefjord/Paradis TK
Julie Kjendlie, Nordstrand TK
Eivind Sandnes, Oslo Padelklubb
Mina Adelein Sælen Pedersen, Moss TK
Christian Grind, NTF (ansatterep.)

Varamedlemmer:
Caroline Tidemand, Nordberg TK
Arve Sjølstad, Hamar IL Tennis


Styrereferater:

Referat styremøte NTF 25.03.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 26.03.2020

Referat styremøte NTF 19.04.2020

Referat styremøte NTF 29.04.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 19.05.2020

Referat ekstraordinært styremøte NTF 04.06.2020

Referat ordinært styremøte NTF 09.09.2020

Referat ordinært styremøte NTF 21.10.2020

Referat ordinært styremøte NTF 16.12.2020

Referat ordinært styremøte NTF 16.02.2021

Referat ordinært styremøte NTF 28.04.2021

Referat ordinært styremøte NTF 16.06.2021

Referat ordinært styremøte NTF 01.09.2021

Referat ordinært styremøte NTF 06.10.2021

Referat ordinært styremøte NTF 29.11.2021

Referat ordinært styremøte NTF 26.01.2022

Referat ordinært styremøte NTF 05.04.2022

Referat ordinært styremøte NTF 13.06.2022

Referat ordinært styremøte NTF 06.09.2022

Referat ordinært styremøte NTF 12.10.2022

Referat ordinært styremøte NTF 29.10.2022

Referat ordinært styremøte NTF 07.12.2022

Referat ordinært styremøte NTF 08.02.2023

Referat ordinært styremøte NTF 25.04.2023

Referat ordinært styremøte NTF 21.06.2023

Referat ordinært styremøte NTF 30.08.2023

Referat ordinært styremøte NTF 05.10.2023

Referat ordinært styremøte NTF 13.12.2023

Referat ordinært styremøte NTPF 01.02.2024

Referat ekstraordinært styremøte NTPF 14.03.2024

Styret

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no

Utvalg/komite 2024-2025

Lovutvalget:
Leder Carl Henrik Eriksen, Golia TK
Medlem Anette Aksdal, Ullern TK
Medlem Ola Lunde, Holmenkollen TK
Varamedlem Ingvild Kragset, Ålesund TK
Varamedlem Daniel Picard, Drammen PK

Kontrollutvalget:
Leder Erik Alver, Lillehammer TK
Medlem Janniche Fusdahl, Nordstrand TK
Medlem Kathrine Hansen, Holmenkollen TK 
Varamedlem Knut Sunde, Heming IL Tennis
Varamedlem Hans Øyvind Haukeli, Bygdøy TK

Disiplinær- og sanksjonsutvalget:
Leder Marianne Sælen Pedersen, Moss TK
Medlem Aimeé Leistad, Trondheim TK
Medlem Jon-Ståle Ritland, Ålesund TK

Hederstegnsutvalget:
Leder Morten Bjerke, Holmenkollen TK
Medlem Astrid Sunde, Heming Tennis
Varamedlem Trym Landa, Stavanger TK

Valgkomité 2024-2025:
Leder
Peder Strand, Njård Tennis
Medlem Henning Simonsen, Bergen TK
Medlem Line Hoff Nilsen, Stavanger TK
Varamedlem Caroline Borch-Nielsen, Heming

Annonse
Samarbeidspartnere