Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis. NTF er tilsluttet NIF, Tennis Europe (TE) og International Tennis Federation (ITF). Norsk tennis og padel er delt opp i 146 klubber (141 tennis og 5 padelklubber). NTF er til for klubbene. Henvendelser fra enkeltpersoner skal derfor gå til den enkeltes medlemsklubb.

Post

Post til NTF skal sendes NTFs kontor.
Postadresse: Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo. NORWAY


E-post

E-post til NTF sendes til post@tennis.no 


Telefon

Telefonnummer: +47 22727000 

Telefontid: 09:30 – 14.30 mandag til fred

Administrasjon

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no

Telefon

+47 22727000

Bankkontonr

5134.06.06268 

Lisensbankkontonr

7874 06 58610

Organisasjonsnummer

970 015 302

Samarbeidspartnere