Norges Tennisforbund (NTF) ble stiftet i 1909. Forbundet er en sammenslutning av de lag eller grupper av lag innenfor Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF) som driver med tennis og/eller padel. NTF er tilsluttet NIF, Tennis Europe (TE), International Tennis Federation (ITF) og International Padel Federation (FIP).  Norges Tennisforbund er Norges kompetanse- og interesseorganisasjon for tennis og padel. Det er klubbene som er våre
 medlemmer og oppdragsgivere. Norsk tennis og padel er per 2022 delt opp i 171 klubber (146 tennis, fire tennis- og padelklubber, en universitetsklubb og 16 rene padelklubber). 
 Norges Tennisforbund (NTF) viderefører Norges Idrettsforbunds verdier: 
idrettsglede, helse, ærlighet og fellesskap. 
NTF mener disse verdiene er avgjørende for å utvikle og opprettholde idrettens posisjon som tilgjengelig for alle. Tennis og padel skal
 tilrettelegge for gode idrettslige fellesskap der livslange vennskap etableres og ivaretas.

Post

Post til NTF skal sendes NTFs kontor.
Postadresse: Norges Tennisforbund, Eikenga 4, 0579 Oslo. NORWAY


E-post

E-post til NTF sendes til post@tennis.no 


Telefon

Telefonnummer: +47 22727000 

Telefontid: 09:30 – 14.30 mandag til fredag

Mer om administrasjonen

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no

Telefon

+47 22727000

Bankkontonr

1813.47.56280

Lisensbankkontonr

1813.53.82260

Organisasjonsnummer

970 015 302

Dokumenter

Annonse
Samarbeidspartnere