Ved planlegging og utvikling av anlegge er det en rekke krav som må følges både med tanke på å oppnå riktig funksjon og med tanke på å kvalifisere for spillemidler. Her er en oversikt over viktig informasjon.

Krav til mål og utforming

Tennisbane og høyder i hall
De færreste norske anlegg tilfredsstiller internasjonale krav som ITFs krav til Davis Cup o.l., men er allikvel velfungerende anlegg. Her må den enkelte anleggseier avgjøre hva som er mulig og hensiktsmessig. Avstanden bak grunnlinjen har først og fremst betydning for de aller beste spillerne som slår lange baller med mye spinn. Da trenger man å komme langt bak i tillegg til å ha fritt rom til å svinge racket. Avstand på siden er viktig når det spilles med mye vinkling på ballen. Igjen for de beste spillerne, og spesielt viktig i double. Når det gjelder fri høyde i hall vil de aller fleste spillere være fornøyd med 9 meter ved nettet og 7 meter ved grunnlinjen. I målskjemaet finner du også minimumskrav som KUD stiller for at nye anlegg skal kvalifisere for spillemidler. 

Minitennisbane
En minitennisbane bygges gjerne så "stor som det er plass til". Erfaring viser at selv om banen ikke tilfredsstiller målene i målskjemaet så har de allikevel sin misjon og blir mye brukt. En minitennisbane som er åpen og fritt tilgjnegelig for alle kan kvalifisere for spilemidler som et "nærmiljøanlegg" selv om minimumskravene i skjemaet ikke er oppfylt.

Padelbaner Se side 5-35 i manual fra International Padel Federation i høyre kolonne->

Se også mer informasjon om  belysning  og om spillemidler her på anleggssidene  

 

Samarbeidspartnere