Riktig belysning er viktig. Tennis stiller spesielle krav. Ballen er liten og kommer fort. I tillegg er det svært viktig å unngå blending.

Nøkkelbegreper

Førå forstå krav og egenskaper til belsyning kan det være nyttig å ha kjennskap til noen nøkkelbegreper

Viktige krav og egenskaper for tennisbelsyning

Spesielt viktig for tennisbelsyning er det å tenke på at:

  • Belysningen må ikke blende. Dette er spesielt viktig når en spiller skal serve eller smashe og blikket er rettet oppover.
  • Lysarmaturene bør være skråstilte og monteres parallelt med sidelinjen og utenfor spilleområdet.
  • Armaturene må ikke plasseres i den del av taket som ligger rett over spilleområdet eller i forlengelsen  av spilleområdet  bak grunnlinjen nærmere enn 3 m fra linjen.  

Andre forhold som bidrar til at ballen blir mer synlig er fargevalg på nedre del av vegg, spesielt bak grunnlinjene. Blått eller grønt er å foretrekke og flaten bør være så ubrutt som mulig.  Eventuelle vinduer må plasseres mot langsiden av banene og IKKE bak grunnlinjen. Dette gjelder også vinduer ut mot café /tilskuerområder. 

For å få spillemidler til hall eler til belysning av utebaner er det et krav at belysningen tilfredsstiller EN Standard 12193:2018 for tennisbelysning

Se også ITFs Facilities guide om belysning

 

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere