Riktig belysning er viktig. Tennis stiller spesielle krav. Ballen er liten og kommer fort. I tillegg er det svært viktig å unngå blending.

Nøkkelbegreper

Noen nøkkelbegreper som beskriver egnskaper for belysning kan være nyttige å ha kjennskap til: 

Horisontal belysningsstyrke

Dette er mengden av lys som faller på underlaget; Det er ofte referert som lysnivå. Det uttrykkes i lux. Eav er gjennomsnittsverdien for den horisontale belysningstyrken beregnet / målt på et referansegitter.

Jevnhet

Dette er en parameter som beskriver hvordan jevnt lys fordeles over underlaget. Utrykkes som Emin/ Eav. Det er altså den minste verdi av den horisontale belysningsstyrken beregnet / målt på et referansegitter dividert med gjennomsnittsverdien.

Gjenskinn (glare)

Dette er den forstyrrende effekt som skapes av gjenskinn mellom lyskilden og overflaten som lyset skinner på. GR er «Glare Rating» faktor å vurdere kvaliteten av installasjonen fra en blende perspektiv.

Fargetemperatur

Lysets egen farge blir angitt i ”grader” Kelvin (K). Kelvinskalaen vi bruker går fra 1.000 til 10.000 grader Kelvin, hvor dagslys er rundt 6.500 K. Kelvin skalaen er oppbygget slik at rødt / varmt lys har en lav kelvin verdi og blått lys har en høy kelvin verdi.

Fargegjengivelse

Beskriver en lyskildes evne til å gjengi farger i forhold til dagslyset, og måles i Ra indeks som har en skala fra 0-100, hvor 100 Ra er dagslys, altså optimal fargegjengivelse.

Sjenerende lys

Lystap som fører til irritasjon, ubehag, distraksjon eller reduksjon i evnen til å se viktig informasjon. For utendørsbaner vurderes sjenerende lys som uønsket effekt i forhold til omgivelsene utenfor banen og ikke for publikum, dommere eller spillere på selve området.

Se for øvrig høyre marg for viktige dokumenter til nedlasting i sammenheng med belysning av tennisbaner!

 

Samarbeidspartnere