Lisensen kan betales online med kort eller vipps. Betalingen blir registrert umiddelbart i Min Idrett, men på grunn av synkronisering med Tournament Software er det ikke mulig med online påmelding før dagen etter betaling. Dette til info slik at man ikke betaler lisensen dobbelt. Lisensen ligger under fanen "Lisens" på Min Idrett (på profilen din). 

Det er klubben sitt ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens. Administrering og opprettelse av lisens gjøres fra lisensmodulen i SportsAdmin.

Tilgang til Sportsadmin:

For å få tilgang til SportsAdmin (www.sportsadmin.no) må man ha følgende:

 • funksjonen «lisensansvarlig» eller «leder»
 • brukernavn og passord (fås gjennom Min Idrett)

Leder/daglig leder i klubben har automatisk tilgang til Sportsadmin i kraft av sin lederfunksjon. Leder kan fra SportsAdmin tildele funksjoner/roller til andre. For lisensmodulen er det funksjonene «lisensansvarlig» som er aktuell.

Som lisensansvarlig får man tilgang til:

 • å opprette lisenser på en eller flere personer
 • endre lisenstype eller utsendingsmåte
 • skrive ut lisenser
 • avslutte lisenser

Brukerveiledninger finner du her. Ved spørsmål kontakt NIF-IT support på tlf 21029090 eller support@idrettsforbundet.no

Lisens for sesongen 2024

Alle spillere som har betalt lisens i inneværende år får automatisk tilsendt ny lisens på e-post. Husk at alle som skal delta i en lisenspliktig turnering må ha registrert innbetalt lisens før påmeldingsfrist. Registrering av nye lisenser skal skje via klubb. Dersom spillere vil endre personlig informasjon må de logge inn via www.minidrett.no

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no

Spørsmål/svar:

Dersom klubben har problemer med registreringen eller har spørsmål om ordningen ta kontakt med NTF på tlf 22 72 70 00 eller mail post@tennis.no

Oversikt over forsikringsvilkår finner du her: 

Generelle forsikringsvilkår

NTFs forsikringsvilkår

Forsikringsbevis og dekningsgrad finner du her: Lisens 2024

Ved lisensspørsmål, ta kontakt med klubben din.


Forsikring under 12 år

Alle barn som er medlem av idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) er forsikret frem til datoen barnet fyller 13 år. NIF har forsikringsordningen gjennom Gjensidige.

Mer informasjon finner du her
Forsikringsbevis og vilkår finner du her

Lisensavgiften 2024

 • Barnelisens (født 2012-2018): Kr 0,-
 • Junior (født 2005-2011): Kr 360,-
 • Junior utvidet: Kr 620,-
 • Senior (født 1955-2004): Kr 510,-
 • Senior utvidet: Kr 760,-
 • Veteran (født 1954 og tidligere): Kr 350,- (ingen forsikringsdekning)
 • Veteran utvidet: Kr 760,- (med forsikringsdekning)
Annonse
Samarbeidspartnere