Dette er spillere 19 år og eldre som er aktuelle for Davis Cup eller Billie Jean King Cup. Uttaket blir gjort to ganger årlig, januar og august. Det gjøres egne uttak til representasjonsoppgaver på landslaget og kun spillere i bruttotropp blir vurdert.

Kriterier for å bli vurdert

Spilleren har gode holdninger og er motivert til å satse på sin senior tenniskarriere samt holder internasjonalt senior nivå. Dette gjelder spillere som satser fulltid eller som har valgt å gå på college i USA.

*College spillere må være aktive turneringsspillere i ferier, for eksempel: Eliteserien, GP-tour, NM eller internasjonalt ATP og WTA.

Det er ingen maks antall plasser, landslagsansvarlig velger ut aktuelle spillere sammen landslagkapteinene.

NTF har to kategorier av bruttotroppspillere, A og B basert på nivå og ranking. I tillegg er det forskjell på tilbudene disse spillerne får basert på om de har spilleravtale med NKS eller har sine egne satsninger f.eks. college, akademi e.l.

 

Definisjon av A- og B-spiller

A-spiller

Er profesjonell spiller som satser heltid på tennis og opprettholder en internasjonal ranking. Spiller må være ranket topp 800 eller topp 400 double ATP/WTA.

Klarer man kravet for en A-spiller opprettholder man fordelene til en A-spiller ut året pluss påfølgende år selv om man mister rankingen, men fortsetter å spille.

B-spiller

Kan være semi-profesjonelle spillere som satser på sin tennis via college eller heltidssatsning. For å kvalifisere seg som B-spiller må spiller vise resultater på college eller at enn er ute å spiller internasjonale senior turneringer. Spillere som har ATP/WTA poeng kvalifiserer seg som B-spiller. Spilleren må ha gode holdninger og ønske om å bli bedre og satse på sin tennis. Landslagsansvarlig vurderer nivået til spillerne sammen med NKS-teamet og landslagskapteinene.

 

Tilbud til bruttotroppspillere

Ukentilig trening på OTA mandag til fredag i regi av forbundet og Nasjonalt kompetansesenter (NKS). Spillernes egne trenere oppfordres til å bli med på treingene. 

To timer tennistrening og en til to timer fysisktrening på formiddag.

Mulighet for ytterliggere sparring på ettermiddag.

Mulighet for ekstra individuelle treninger om nødvendig (A-spillere).

Mulighet for behandling hos Sportsklinikken.

 

Oppfølging av A- og B-spiller som følger ukentlig treningsprogram på NKS

Individuell periodisering sammen med landslagansvarlig. Spillere som har egne trenere kan få bistand av landslagansvarlig om ønskelig. Om dette gjøres på egenhånd må landslagansvarlig ha tilgang til periodeplan.

Taktisk, teknisk og fysisk screening av teamet på NKS. Hyppighet avhengig av type spiller.

Spillere med egne trenere oppfordres til å ha med trener på treninger, i planleggings- og screening-prosesser sammen med NKS-teamet. Vi ønsker å ha et godt samarbeid og bistå spilleren så mye som mulig. Spilleren skal være i fokus og vi skal bygge teamet rundt.

Spillere som ikke har egne trenere vil NKS bistå med oppfølging. Landslagansvarlig vil følge opp periodisering og utviklingsplaner sammen med NKS-teamet.

Spillere får reisestøtte til XX antall dager avhengig av type spiller. Reisestøtten kan være i form av NKS trener som er med på reise eller at NKS dekker utgifter for spillerens egen trener på utvalgte reiser. Vi har begrenset ressurser som kan reise på turneringer og spillere som skjeldent kan reise til samme turnering pga. ranking forskjeller. 

 

Krav til A- og B-spiller som følger ukentlig treningsprogram på NKS

Skal ha en signert spilleravtale med minimums periode på ett år. Avtalen revideres årlig.

Skal ha en seksmåneders periodeplan som enten er opparbeidet sammen med eller levert inn til landslagansvarlig.

*Periodeplan inkluderer treningsuker, turneringsuker og screening datoer på NKS.

 

Krav til alle bruttotroppspiller

Være tilgjengelig for Davis Cup og Billie Jean King Cup.

Være tilgjengelig for sponsorarrangement.

Oppfordres til å delta i NM utendørs. Se egen bonus matrise.

Gjennomføre Olympiatoppen sitt anti-doping program.

 

Støttematrise

Fullstendig støttematris kommer. 

 

 

NM og DC/BJKC bonus

  A-spillere B-spillere
Semifinale NM utendørs 10.000kr 5.000kr
Finale NM utendørs 25.000kr 10.000kr
Norgesmester utendørs 50.000kr 15.000kr
Uttak DC/BJKC  Egne avtaler

*NM bonus er reisestøtte som utbetales mot reiseregninger.

 

Reisestøtte

Spillere topp 150 single eller topp 80 double har egne avtaler rundt reisevirksomhet. 

A-spiller med spilleravtale med NKS

Informasjon kommer.     

B-spiller med spilleravtale med NKS

Informasjon kommer. 

 

A/B-spiller uten spilleravtale med NKS

Får ikke noe reisestøtte av NTF.

*Spilleravtale med NKS innebærer at spiller har treningsbase på Oslo Tennisarena og følger Nasjonalt kompetansesenter sitt treningsopplegg. Spiller kan ha egen trener som er hovedansvarlig i tillegg. God kommunikasjon mellom hovedtrener og NKS er et krav.

Annonse

Spillerguiden

Spillerguiden er en felles plattform for optimal spillerutvikling både for bredde og topp. Hvis norsk tennis samler seg om en felles plattform vil toppresultatene og bredderekrutteringen ha større sannsynlighet for å nå nye høyder.

Les mer på spillerguiden.no.

Les mer
image
Samarbeidspartnere