NKS befinner seg på Oslo Tennisarena på Hasle. NKS er forbundet sin satsning på prestasjonsutvikling og topptennis. NKS skal bistå spillere, trenere, klubber og kraftsentre med kompetanse og vise til beste/neste praksis fra internasjonalt spillerutviklingsarbeid. NKS har som fokus å forbedre prestasjonsutvikling i hele landet ved å inspirere, motivere og utdanne.

 

Hva er oppgavene til NKS?

NKS er et sted hvor de beste seniorspillerne i landet har sin treningsbase, får daglig trening og hjelp når de er hjemme. NKS støtter også disse spillerne ute på utvalgte turneringer. NKS-teamet tilrettelegger og følger opp disse spillerne slik at de kan få et godt treningsopplegg med internasjonal standard hjemme i Norge. Målet er å skape en bred spillergruppe som støtter, pusher og heier på hverandre i hverdagen.  

Les mer om senior bruttotropp

NKS bistår de beste juniorspillerne i landet fra 13 til 18 år. Dette arbeidet gjøres gjennom bruttotropp samlinger, screening og oppfølging av ansvarlige trenere. Den harde jobben for å bli en tennisspiller legges ned i hverdagen og det tilbudet vi gir juniorspillere skal er et supplement.

Les mer om junior bruttotropp

NKS er hovedsenteret som følger opp kraftsentre som er eller blir etablert rundt i landet. Kraftsenter konseptet og satsningen ble vedtatt på tinget 2021 og var et av forslagene arbeidsgruppa EOF presenterte i rapporten sin. Hvor et av de viktigste tiltakene for sport er å styrke spillerutviklingsarbeidet gjennom en planmessig og regulert desentralisering. 

Les mer om kraftsentre

 

Hva er målet til NKS?

Hovedmålet er å ha 10 spillere topp 500 ATP/WTA i 2030.

For å nå dette ambisiøse, men motiverende målet er det mange delmål på veien.

Noen av dem:

  • Etablere et topp treningsmiljø på OTA for seniorer hvor de beste juniorer har mulighet til å være med å sparre.
  • Etablere kraftsentre i landet som kan drive prestasjonsutvikling.
  • Tilrettelegge for samarbeid og erfaringsdeling blant trenere i landet.
  • Samle og inkludere flere trenere i arbeide med junior bruttotropp.
  • Tilrettelegge for en god periodisert terminliste for juniorer som ønsker å spille internasjonalt slik at deltakelse i viktige nasjonale mesterskap ikke går på bekostning.
  • Bygge en god og sunn vinnerkultur. 

 

Hvordan jobber NKS?

Seniorarbeid

NKS organiserer senior bruttotropp treninger mandag til fredag som inneholder tennis og fysisktrening. Spillere har også mulighet til å booke behandlinger hos fysioterapeut. Det blir også gjennomført taktiskanalyse, tekniskscreening og fys-testing av spillerne.

Spillerne på dette nivået reiser på turneringer 20-30 uker i året, hvem som er hjemme til enhver tid varierer fra uke til uke. Trenere fra NKS er med spillere på utvalgte turneringer. De beste junior bruttotropp spillerne (16 år og eldre) blir invitert til å sparre med seniorspillerne når de er hjemme.

Noen av seniorspillerne har egne private trenere som er med på treningene og har god kommunikasjon med landslagstrener.

I skoleferier blir spillergruppa større når mange bruttotroppspillere kommer hjem fra college i USA.

Juniorarbeid, kraftsentre og trenerutvikling

NKS følger opp junior bruttotroppspillere i sine hjemmemiljøer og tilbyr dem bistand i form av testing, screening, analyse og samlinger.

De eldste junior bruttotroppspillerne går på toppidretts gymnas hvor majoriteten går på skole i Oslo eller Bærum. NKS har valgt å sette inn en fast trener inn i begge disse treningsmiljøene (Wang Oslo og NTG Bærum) som skal påse at best «practice» og spillerguiden blir fulgt opp mot våre beste utøvere. Vi har også bruttotroppspillere i andre miljøer rundt om i landet og ønsker å ha like tett oppføling av disse utøverne. Dette løses via teknologi og kraftsenter konseptet som igangsettes i løpet av høsten 2022.

Vi ønsker at kraftsentre rundt i landet som kunne ivareta prestasjonsutøvere slik at de kan bo hjemme og ha et trygt og smidig treningsmiljø. Kraftsentre skal få støtte til å installere kamera teknologi som lett gir tilgang til bane og NKS sammen med kraftsenter trenere kan analysere, diskutere spillere og treningsmodeller. NKS trenere vil også reise ut til kraftsentre for å være fysisk tilstede, men ved hjelp av teknologi kan vi være tilstede i hverdagen og videreutvikle spillere og trenere.

Kraftsentre som ikke har kommet opp på prestasjonsnivå (grønt nivå) blir ivaretatt av forbundet og fulgt opp på de fokusområdene som er gjeldende for det aktivitetsnivået.

For de yngre juniorene som ikke går på gymnas har vi valgt å ha større bredde på bruttotroppene og en større hyppighet på samlingene. Veldig mange klubber gjør en god jobb i denne alderen og vi har mange aktive spillere. Vi ser viktigheten av å bevare bredden og samle store likesinnede kull for å trene sammen og skape et positivt treningsmiljø på bruttotroppsamlinger.

NKS har også som mål om å inkludere flere klubbtrenere i landet til å bidra inn mot de beste juniorspillerne. Trenere som har bruttotropp spillere er alltid invitert til å delta på bruttotropp samlinger. I tillegg ønsker vi å finne ambisiøse trenere som ønsker å involvere seg enda mer i form av aldersansvarlige trenere som alltid er med på samlinger, reiser på representasjonsoppgaver og andre aktuelle turneringer.

NKS skal bidra med å koordinere reiser til internasjonale turnering, flere spillere fra forskjellige klubber skal kunne dele på en trener. 

NKS jobber med å finne samarbeidspartenere som ønsker å støtte prosjektene våre. Vi håper at noen ønsker å være med på laget for å utvide og forbedre prestasjonstennismiljøet i Norge. 

 

Hvem er personene i NKS?

Fredrik Loven Bruttotropp ansvarlig for senior og junior 18,17 og 16 år
Cezar Johansson Administrativ koordinator og bruttotropp ansvarlig junior 15, 14 og 13 år
Øivind Sørvald Teknisk og taktisk screening
Luis Silva Tennistrener
Kim Andre Nordli Fysioterapeut og fysisktrener
Olympiatoppen Mentaltrening
Olympiatoppen Ernæring
Jørgen Vestli Landslagkaptein BJKC
Anders Haaseth Landslagkaptein DC

 

Annonse

Spillerguiden

Spillerguiden er en felles plattform for optimal spillerutvikling både for bredde og topp. Hvis norsk tennis samler seg om en felles plattform vil toppresultatene og bredderekrutteringen ha større sannsynlighet for å nå nye høyder.

Les mer på spillerguiden.no.

Les mer
image
Samarbeidspartnere