Oppdatering 16.05

Uttak periode 2 mai - aug 2024

Uttak

Infoskriv

Oppdater uttaksmatrise for uttak til representasjonsoppgaver

Hva er Bruttotropp 

Bruttotropp for juniorer er et supplerende tilbud i tillegg til trening som gjøres i egen klubb og idrettskoler for konkurransespillere. Det er i hjemmemiljøet det viktige arbeidet legges ned og vi ønsker å styrke opplegget for satsende juniorspillere.  Vi vurdere spillere som har tilhørighet i en norsk klubb, deltar i mesterskap og har ansvarlig trener og klubb som følger spillerguiden.

Målet

Målet med bruttotropp er å samle likesinnede juniorspillere som elsker å konkurrere, har mål om å utvikle seg som tennisspillere og drømmer om en internasjonal tenniskarriere.

I tillegg til samlinger reiser vi til Winter- og Summer-cups, EM og Nordisk mesterskap. Egne uttak gjøres til mesterskap.

 

Hvordan gjøres uttak?

Uttak gjøres tre ganger årlig, det er flere faktorer som inngår i ett uttak og det er ikke alltid lett.

I alle aldersklasser ser vi på grunnleggende verdier hos spilleren: holdninger, innsats og motivasjon.

Må være en aktiv turneringsspiller som har deltatt i nasjonale mesterskap (NM inne og ute).

UTR viser spillestyrke og brukes som den nasjonale rankingen til spilleren.

Fra 16 og opp til 18 år har vi ett minstekrav for UTR. 

Under 15 år er det ingen minstekrav, vi fyller alltid opp plassene. 

U15: 5 plasser, U14: 6 plasser og U13: 8 plasser, per kjønn. Vi har også reserve plasser i under 15 år som også får beskjed om dette ved uttak. 

Det er ingen som har fast plass, det er dynamisk og fleksibelt system. Kommer du med i en periode, se på det som en bonus. Om du ikke blir tatt ut betyr det ikke at døren er stengt du kan komme med neste gang.

Når du er tatt ut er du med i den perioden som beskrevet under. Man blir invitert til alle aktiviteter i den perioden man er tatt ut. Du vil også være til vurdering for representasjon i mesterskap.

Uttakene gjøres i via klubbtrener. Spillere som har vært vurdert og ikke kommer med, vil også bli informert.

Synspunkter til uttak gjøres kun via klubbtrener.

 

Bruttotropp perioder 

1. Januar – April (uttak gjøres i desember) 

2. Mai – August (uttak gjøres i april) 

3. September – Desember (uttak gjøres i august)  

 

Krav 

Spiller har en ansvarlig hovedtrener. 

Spiller har en periodisert trenings- og turnerings-plan. 

Spiller har arbeidsoppgaver enten tekniske, taktiske eller fysiske. 

Er aktiv turneringsspiller som følger spillerguiden sine anbefalinger angående antall kamper. 

Å delta på bruttotroppsamlinger. Sykdom og skader må informeres om så tidlig som mulig om vi skal kunne tilrettelegge eller invitere reserver. 

Har deltatt i NM innendørs og utendørs. For eksempel, deltar du ikke i NM innendørs er du ikke uttakbar i periode 2, men deltar du i NM utendørs er du igjen uttakbar for periode 1 og 3. 

Om termin på NM utendørs blir flyttet som planlagt vil norgesmester i u14 og u16 garantert få en av plassene til individuelt EM og summer cups.

 

Oppfølging av bruttotropp spillere 

Screening av teknikk, taktikk og fysikk. Anbefalinger blir sendt til ansvarlig trener. 

Ansvarlig trener kan kontakte NTF teamet for å få hjelp og synspunkter. 

Månedlige møter med ansvarlige trenere. 

Samlinger og aktivitetsplan.

NTF sin tilstedeværelse på NM inne og ute, masters, TE/ITF Stavanger/Bergen(høst) og Oslo (vår). 

Spillersamtaler

Samlinger og representasjonsreiser vil ha en egenandel, men forbundet dekker mesteparten av utgiftene. 

NTF fasiliterer til samarbeid for koordinering av turneringsreiser mellom klubber, idrettskoler og kraftsentre. 

 

Tilleggsstøtte for A-spillere

Kun mulighet fra 15 år og oppover. 

Hva kreves for å bli definert som en A-spiller junior?

15 år: Topp 100 TE 16 

16 år: Topp 50 TE 16 

17 år: Topp 300 ITF 

18 år: Topp 150 ITF

**Eller ATP/WTA poeng 

Hva får en A-spiller?

Reisestøtte på 30.000kr årlig. 

Finaleplass eller bedre i NM vil utløse utteliggere 15.000kr i reisestøtte. Gjelder både inne og ute NM og gjelder kun for spillere som har A-spiller status i forkant av mesteskapet. 

En spiller som får A-spiller status vil beholde statusen det året som kravet oppfylles i tillegg til påfølgende år uansett om neste krav ikke oppfylles. 

Mulighet for individualisert teknisk, taktisk og fysisk oppfølging av NKS om spiller og team ønsker dette.

Mulighet for å sparre med senior bruttotropp spillere på OTA. 

 

Bruttotropper feb - apr 2024

Uttaket er sendt ut til klubber. Publiseres på nettside snart. 

 

*Skadetet spillere er velkomne til å møte opp på samlinger om de ønsker det, men det må informeres om i forkant. Alternativt opplegg er ikke alltid mulig å tilrettelegge for, spiller må kunne jobbe selvstending på fys-rom og delta på teori og sosialt.  

 

 

 

Invitasjon og påmelding til samlinger

For å forenkle kommunikasjonen rundt samlinger så har vi opprettet egen SPOND gruppe for bruttotropper. For de av dere som ikke kjenner til SPOND så er det et enkelt kommunikasjonsverktøy som flere idrettslag bruker til å organisere treninger, samlinger og turer. 

Alle som er tatt ut til bruttotropp skal melde seg inn via denne linken:   https://group.spond.com/NXQDY

SPOND appen er veldig bra og enkel å forholde seg til, vi anbefaler alle til å laste den ned. Informasjon om spillersamtaler og samlinger blir sendt ut via spond. Hvis dere har spørsmål eller problemer med spond, ber vi dere ta kontakt med Cezar@tennis.no

 

Informasjonsakriv

Oppdatering 18.04 11:20

Uttaket for 2011 kullet er sendt ut til klubbene. 

Individuell evaluering fra u13 samling er også sendt til trener og klubb (mandag 15.04). 

Oppdatering bruttotropper 13.02.2024

  • Uttak og informasjon om u13 samling i Mars.

  • Uttak bruttotropper 2008 - 2010 er oppdatert og sendt ut til klubber. Aktivitetsoversikt finner dere i årshjulet i høyrespalte (nederst på mobil)

  • Ny bruttotroppmodell for 2007 og 2006 blir kommunisert etterhvert. Vi jobber enda med ferdigstillelse av stukturen. 

 

Oppdatering bruttotropper 07.02.2024

Vi ønsker å informere dere om at vi det blir gjort ett uttak for u14, u15 og u16 i neste uke. Dette har blitt litt utsatt pga. litt omstrukturering av bruttotropp aktiviteter og mannskap.

U17 og u18 vil det ikke bli gjort noe uttak. Her vil det komme ytterligere informasjon senere. Vi jobber med å få på plass en ny struktur og opplegg for denne aldersgruppen.

U13 samling i Mars for topp 20 spillere jenter og gutter kommer det invitasjon til klubber med spillere mandag 12.02. Vi kommer til å ta ut 4 reserver i hver klasse som vil få beskjed om noen er syke eller melder avbud.

Frem til NM innendørs er det ikke planlagt noen samlinger for de øvrige aldersgrupper utenom u13. Vi kommer til å være tilstede på turneringer i denne perioden frem mot NM. Hvis vi får det til vil vi invitere til samling i god tid for planlegging. 

Oppdatering bruttotropper 18.12.2024

Vi har gjennomgått terminlisten og ser at det blir nok ett semester med mye turneringer i Norge for alle kullene. Dette er bra for de norskespillerne og trenerne som har mulighet å se spillerne i aksjon mot internasjonal motstand på hjemmebane. I den kommende perioden vil prioritere å ha NTF personell på de fleste internasjonale turneringene som arrangeres i Norge samt Norgesmesterskap. Vi kommer til å ha en større samling for samtlige kull etter påske som en oppkjøring til grussesongen om det blir utlandet eller hjemme kommer vi tilbake til. Vi kommer også til å arrangere mindre samlinger for noen kull i helger der det passer. I års-hjulet finner dere aktivterter som NTF har planlagt frem til sommeren. Vi har også tatt med utenlands aktiviteter som de større klubbene og skolene skal reise på. Det er mulig å bli med på turer med andre klubber eller skoler om det er plass og egenandel betales.

Års-hjulet er vedlagt her og vil ligger ute på nettsiden og der vil alltid siste oppdatere liste ligge.  


Uttak bruttotropper 2024 utsatt en måned

Uttaket vil bli gjort siste uken i Januar 2024. Med unntak for 2011 kullet som bli invitert til en større samling i mars og uttaket gjøres etter NM innendørs.


Storsamling for 2011

Fra og med 2024 vil NTPF arrangere en større samling for det kullet som blir 13 år (i 2024 gjelder dette 2011 kullet). Ønsket er å avholde denne samlingen i Januar hvert år, som en happening for flere spillere før ett endeling uttak til bruttotropp. Tanken er å invitere topp 20 jenter og gutter til samling og gjennomføre en tennis og fysisk screening, samt at flere spillere blir kjent med NTPF og opplegget rundt brutto. Klubbtrenere er velkomne til å delta på samlingen.

Tentativ program for en slik samling inneholder:

  • Tennis og fysisk screening
  • Teori spillere
  • Trenermøte (i forkant av samlingen)
  • Foreldremøte (i forkant av samlingen)

På grunn av banekapasitet i januar og tett program i februar vil denne samlingen bli avholdt 16 og 17 mars på OTA. En dag for gutter og en dag for jenter.

Denne helgen vet vi mange klubber har NM oppkjøring og derav mange trenere som vil være opptatt med egne treninger.

Invitasjon og uttak til samlingen gjøre første uken i februar.

Denne samlingen vil danne grunnlag til uttak for bruttotropp i etterkant av NM innendørs. Vi ber derfor at spillere med ambisjoner om dette om å prioritere og sette av denne helgen.


Winter Cups 02-04. Februar

Uttaket gjøres i uke 1 2024.

U14 Jenter arragneres i Stavanger. Kaptein Cezar Johansson.

U14 Gutter arrangeres i Vierumaki, Finland. Kaptein Robert Andersson.

U16 Jenter arrangeres i Aizkraukle, Latvia. Kaptein Luis Silva.

U16 Gutter arrangeres i Bursa, Tyrkia. Kaptein Pelle Fridell.

 

Bruttotroppsamling for 08 og 07

Vi setter opp en samling for 08 og 07 kullet lørdag 13.01 og søndag 14.01. Dette er kval helgen for TE 16 på OTA og er en god oppkjøring for 08 kullet som kan spille main draw der. Og en god treningshelg for 07 kullet før en travel ITF periode.

 

NTF mannskap 2024

Cezar Johansson vil ha ansvaret for u-13,14 og 15.

Luis Silva vil ha ansvaret for u-16,17 og 18.

Fredrik Loven har ansvaret for junior-A og Senior.

 

 

 

 

Cezar Johansson

Landslag og Kraftsenter koordinator cezar@tennis.no

Neste aktivitet

Uke 18 (4 og 5 mai) Samling 2009 og 2010 på Stabekk
Uke 21 (25 og 26 mai) Samling 2011 på Asker
   

 

Årshjul/Terminliste 2024

Last ned terminlisten her

(Oppdater 18.04.2024)

Annonse

Spillerguiden

Spillerguiden er en felles plattform for optimal spillerutvikling både for bredde og topp. Hvis norsk tennis samler seg om en felles plattform vil toppresultatene og bredderekrutteringen ha større sannsynlighet for å nå nye høyder.

Les mer på spillerguiden.no.

Les mer
image
Samarbeidspartnere