Spillerens ressursteam, sammen med klubb, kraftsenter og NTF skal danne grunnlaget for fremgang og suksess – der spillerens behov og interesser settes i fokus.


Norsk Tennis har nå en spiller i verdensklasse som har trent og utviklet seg i Norge. Kjennskap til plan, gjennomføring og innhold i utviklingsarbeid er tilgjengelig. Dette kan være en god referanse i vårt arbeid med nåværende og kommende prestasjonsutøvere. Drømmen/målet om grand slam prestasjoner kommer gjennom samarbeid, langsiktighet, gjennomføringskraft, nysgjerrighet og inspirasjon fra beste/neste praksis fra internasjonalt spillerutviklingsarbeid. Spillerens ressursteam, sammen med klubb, kraftsenter og NTF skal danne grunnlaget for fremgang og suksess – der spillerens behov og interesser settes i fokus.

Norsk tennis vil:
• Fremme og styrke spillerguidens anbefalinger
• Skape en forståelse for hvordan bli en god spiller i Norge
• Skape samarbeid- og prestasjonskultur, med spesielt fokus mot kraftsentre
• Styrke beste/neste praksisoverføringen til prestasjonsklubber/ kraftsenter/private initiativ
• Styrke oppfølging og samhandlingen med idrettsskolene
• DC: Være en utfordrer til World Group spill
• BJKC: Være en utfordrer til Group 1 spill

2030 horisont:
• 10 spillere topp 500 på ATP/WTA

Norsk tennis skal få flere heltidsutøvere og et større toppidrettsmiljø. Dette vil øke kvaliteten på nasjonalt nivå og kunne gi flere internasjonale prestasjoner på seniornivå. Med horisont 2030 synliggjøres det at bredde på topp skal gi oss bedre forutsetninger for topp internasjonale resultater.

NTF skal:
• Lage en veiviser og gjøre kjent NTFs faktabaserte spillerutviklingsmodell for prestasjonsutvikling i Norge
• Etablere et trenings- og kompetansetilbud på OTA
• Tilrettelegge for og veilede kraftsenter og idrettsskoler
• Ha kontakt med internasjonale prestasjonsmiljøer

Klubb skal:
• Bruke spillerguiden som veiledning for spillerutvikling
• Påse at prestasjonstrenerne har gode rammevilkår
• Påse prosessfokus og ikke resultatfokus for utvikling

Kraftsenter skal:
• Etablere og gjennomføre et trenings- og kompetansetilbud for de beste utøverne i området

Idrettskoler skal:
• Følge NTFs faglige anbefalinger og rapporterer


Senior bruttotropp Nasjonalt kompetansesenter (NKS) Junior bruttotropp Kraftsenter FanZone Landslag

Hva vi vil:

Skape samarbeids- og prestasjonskultur mellom NTF, idrettsskoler, kraftsenter og klubber med toppidrettstilbud, som gir spillere motivasjon, inspirasjon og ferdigheter til å nå internasjonale prestasjoner i junior- og/eller i seniorklassen. Kvalitet i treningshverdagen gjennom fokus på ferdighetsutvikling der det skapes relasjoner mellom trenere, utøvere og forbund.

LANDSLAG:

  • Davis cup/Fed cup (uttatte spillere, turneringer)
  • Juniorlandslag (uttatte spillere, turneringer)
  • Bruttotropp (uttatte spillere turneringer)

 

Annonse

Spillerguiden

Spillerguiden er en felles plattform for optimal spillerutvikling både for bredde og topp. Hvis norsk tennis samler seg om en felles plattform vil toppresultatene og bredderekrutteringen ha større sannsynlighet for å nå nye høyder.

Les mer på spillerguiden.no.

Les mer
image
Samarbeidspartnere