Overgangsreglement

Overgang

 

Melding om representasjon for ny klubb skal sendes til NTF, gammel og ny klubb og gammel og ny region innen følgende frister:

  • 1.4 for representasjon av ny klubb fra 1.5
  • 1.9 for representasjon av ny klubb fra 1.10
  • 1.12 for representasjon av ny klubb fra nytt år

Skjema finner du her: Overgangsskjema

Overgangsskjema sendes til: post@tennis.no

Annonse
Samarbeidspartnere