Tennis- og padelforum er en minikonferanse for trenere, ledere og styremedlemmer, der NTF retter fokus på temaer som har til hensikt å styrke kompetansen for aktivitetsutvikling i klubbene.

Innholdet på Tennis- og padelforum varierer, men er ofte knyttet opp mot lansering av produkter NTF har utviklet, work shops, og/eller tamatikk som klubbene som er ønsket fra flere klubber. NTF inviterer gjerne kompetansepersoner for å belyse særskilt utfordringer.

Markedsføring av Tennis- og padelforum vil gjøres på tennis.no, facebook, til trenerforeningens medlemmer og via invitasjon.

Skulle din klubb ha spørsmål vedrørende dette arrangementeteller ta kontakt med en av kontaktpersonene på høyre side. 

Tennis og padelforum 2022

Tennisforum 2022 vil bli arrangert i Oslo lørdag 29. oktober. Her finner du mer informasjon og påmeldingeslenke til Tennis- og padelforum:

Informasjon og påmeldingslenke til Tennis- og padelforum 2022

Annonse
Samarbeidspartnere