Hvert år, siste helg i oktober, avholder NTF sitt ledermøte/Generalforsamling. Dagen i forkant avholdes tennisforum.

Tennisforum er en minikonferanse for trenere/ledere, der NTF retter fokus på temaer som har til hensikt å styrke kompetansen for aktivitetsutvikling i klubbene.

Innholdet på tennisforum varierer, men er ofte knyttet opp mot lansering av produkter NTF har utviklet, work shops, og/eller tamatikk som klubbene som er ønsket fra flere klubber. NTF inviterer gjerne kompetansepersoner for å belyse særskilt utfordringer.

Markedsføring av tennisfforum vil gjøres på tennis.no, facebook, til trenerforeningens medlemmer og via invitasjon.

Skulle din klubb ha spørsmål vedrørende dette arrangementeteller ta kontakt med en av kontaktpersonene på høyre side. 
Påmelding skjer via minidrett.no. 

Aasa Auensen

Administrasjonssekretær post@tennis.no
Samarbeidspartnere