Hvert år, inviterer NTF alle klubber til en helg for inspirasjon, kompetanseutvikling og nettverksbygging for våre medlemsklubber.

Klubb, aktivitet og kompetansesutvikling er viktige satsningsområder for å videreutvikle norsk tennis. Coaches conference er et av mange tiltak for å inspirere, motivere og utvikle trenere/ledere i NTFs medlemsklubber. Dette er en  inspirasjon, kompetanseutvikling og nettverksbygging for våre medlemsklubber.


Coaches conference 2022

Coaches Conference vil i 2022 bli arrangert lørdag 29. oktober i Oslo.  Mer informajson og påmeldingslenke til Coaches Conference 2022 finner du her:

Informasjon og påmeldingslenke til Coaches conference 2022 

 

 

 

Annonse
Samarbeidspartnere