Hvert år, inviterer NTF alle klubber til en helg for inspirasjon, kompetanseutvikling og nettverksbygging for våre medlemsklubber.

Klubb-, -aktivitet og kompetansesutvikling er viktige satsningsområder for å videreutvikle norsk tennis. Coaches conference er et av mange tiltak for å inspirere, motivere og utvikle trenere/ledere i NTFs medlemsklubber.

Programmet for Coaches Conference settes sammen av norske og internasjonale ressurspersoner. Tematikken er er noe ulik for hvert år, men er nært knyttet til NTFs spillerguide, innmeldte ønsker og prioriteringer som NTF ser er nyttig for den videre veksten i norske klubber.  

 

 

 

Samarbeidspartnere