Annonse

Hvert år, inviterer NTF alle klubber til en helg for inspirasjon, kompetanseutvikling og nettverksbygging for våre medlemsklubber.

Klubb-, -aktivitet og kompetansesutvikling er viktige satsningsområder for å videreutvikle norsk tennis. Coaches conference er et av mange tiltak for å inspirere, motivere og utvikle trenere/ledere i NTFs medlemsklubber.

Programmet for Coaches Conference settes sammen av norske og internasjonale ressurspersoner. Tematikken er er noe ulik for hvert år, men er nært knyttet til NTFs spillerguide, innmeldte ønsker og prioriteringer som NTF ser er nyttig for den videre veksten i norske klubber. 

Coaches conference 2021

NTF's Coaches Conference has been called a "world class event".


Pris på årets Coaches Conference er sterkt redusert og koster kun 500 kr. Det er ingen ytterligere rabatter for medlemmer av trenerforeningen. Hvis det er flere deltakere fra samme klubb er det en makspris på 2000 kr per klubb for årets konferanse. Klubben vil bli faktuerert i etterkant. 

Coaches Conference 2021 vil bli arrangert på Meet Ullevål på Ullevål stadion i Olso på fredagen og på Stabekk TK på lørdagen

Tidspunkter for årets konferanse er:

Fredag 29.10.2021 Kl. 10.00-18.00 (Meet Ullevål på Ullevål Stadion)
Lørdag 30.10.2021 Kl. 09.00-12.00 (Stabekk Tennisklubb)

Temaet for 2021 er: Lifelong learning. Årets fantastiske program er som følger:

Fredag kl 10.00-12.00 Olympiatoppen og ITF holder foredrag om prestasjonsutvikling og trenerutdanning
Fredag kl 12.00-13.00 Lunsj
Fredag kl 13.00-18.00 Simon Wheatley, Martin Erchegaray og Luigi Bertoni holder foredrag om trenerutvikling, padel og tennisutviklingen i Italia inkl. workshops

Lørdag kl 09.00-12.00 Simon Wheatley, Luigi Bertoni, Espen Lilleaas og Espen Foss er på tennibanen med teamer som omhandler fremtidens trenere, utvikling av serve og Tennis Kids

Det vil bli satt opp busser fra Stabekk Tennisklubb til Ullevål Stadion for de som skal videre til Tennisforum på lørdagen. Tennisforum starter kl 14.00 på Meet Ullevål på Ullevål stadion..

Velkommen!

Påmelding til Coaches Conference 2021 gjøres her: https://minidrett.nif.no/Event#5257866-010 

 

 

 

Annonse
Samarbeidspartnere