Annonse

Godt utviklingsarbeid skapes gjennom å tilegne seg relevant kunnskap/kompetanse. Norges Tennisforbund tilbyr kurs for styremedlemmer, trenere, foreldre og ungdom.

Å delta på kurs, gir ikke bare kunnskap og kompetanse. Mange frivillige og profesjonelle opplever også personlig utvikling og forsterket trivsel i sitt daglige klubbengasjement. I tillegg vil kursdeltakere kunne opparbeide seg et nettverk som er verdifullt sosialt og for klubbens utviklingsarbeid. Bare det alene, har en verdi for alle klubber. 

NTF oppfordrer alle klubber til å sette av ressurser og tid til å delta på kurs, enten i regi av idrettskretsen eller Norges Tennisforbund. 

Norges Tennisforbund tilbyr følgende kurs/konferanser:

 • Trener 1 og 2 
 • Trener 3 (deltakerne søker)
 • Tennisskole Assistentkurs (TSAK)
 • Trenerkurs for styremedlemmer
 • Tenniskids konseptet
 • Etterutdanningskurs for trenere
 • Tech App kurs
 • Kurs for utvikling av virksomhetsplan/ 
 • Klubbutvikling, work-shop
 • Coaches conference
 • Tennisforum (lørdagen i ledermøtet/generalforsamlingen)
 • Turneringslederkurs (tournamentsoftware)
 • Dommerkurs
 • Trenerutviklerkurs (invitasjonskurs)

Målsetting med NTFs kursvirksomhet (suksesskriterier for å lykkes med norsk tennis sine hovedmål):

 • Tennisspillere som opplever mestring og glede i gode miljøer
 • Klubber med attraktive konkurranser og aktivitetstilbud
 • Kompetente og engasjerte frivillige og ansatte – som gjennom felles innsats når vedtatte mål.

 

 

Kurs- og møtekalender

Her legger vi fortløpende ut kurs og møter som klubben kan sende deltakere til.

Coaches Conference

Presentasjoner og invitasjoner til CC

Tennisforum Foreldreguide og praktisk guide for turneringsspillere

Påmelding til alle kurs/konferanser:

Annonse
Samarbeidspartnere