Godt utviklingsarbeid skapes gjennom å tilegne seg relevant kunnskap/kompetanse. Norges Tennisforbund tilbyr kurs for styremedlemmer, trenere, foreldre og ungdom.

Å delta på kurs, gir ikke bare kunnskap og kompetanse. Mange frivillige og profesjonelle opplever også personlig utvikling og forsterket trivsel i sitt daglige klubbengasjement. I tillegg vil kursdeltakere kunne opparbeide seg et nettverk som er verdifullt sosialt og for klubbens utviklingsarbeid. Bare det alene, har en verdi for alle klubber. 

NTF oppfordrer alle klubber til å sette av ressurser og tid til å delta på kurs, enten i regi av idrettskretsen eller Norges Tennisforbund. 

Norges Tennisforbund tilbyr følgende kurs/konferanser:

 • Trener 1 og 2 
 • Trener 3 (deltakerne søker)
 • Tennisskole Assistentkurs (TSAK)
 • Trenerkurs for styremedlemmer
 • Tenniskids konseptet
 • Etterutdanningskurs for trenere
 • Tech App kurs
 • Kurs for utvikling av virksomhetsplan/ 
 • Klubbutvikling, work-shop
 • Coaches conference
 • Tennisforum (lørdagen i ledermøtet/generalforsamlingen)
 • Turneringslederkurs (tournamentsoftware)
 • Dommerkurs
 • Trenerutviklerkurs (invitasjonskurs)

Målsetting med NTFs kursvirksomhet (suksesskriterier for å lykkes med norsk tennis sine hovedmål):

 • Tennisspillere som opplever mestring og glede i gode miljøer
 • Klubber med attraktive konkurranser og aktivitetstilbud
 • Kompetente og engasjerte frivillige og ansatte – som gjennom felles innsats når vedtatte mål.

 

 

Kurs- og møtekalender

Her legger vi fortløpende ut kurs og møter som klubben kan sende deltakere til.

Coaches Conference

Presentasjoner og invitasjoner til CC

Tennisforum

Påmelding til alle kurs/konferanser:

Samarbeidspartnere