Det er svært fordelaktig å være medlem av Norges Tennisforbund. Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer?

NTF-avgiften er svært lønnsom å betale for alle medlemmer i en tennisklubb. Kontingenten tas inn av klubben og betales samlet til NTF.

Avgiftene for 2021 er:
  • NOK 240,- pr medlem over 12 år 
  • NOK 105,- pr medlem under 12 år + medlemmer i studentidrettslag 

For padel er satsene slik:

  • NOK 100,- pr medlem over 12 år 
  • NOK 50,- pr medlem under 12 år

Hva skjer med pengene?
Kontingent-inntekten mellomlander i NTF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Tennistinget, NTFs styre og administrasjonen. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk tennis.

Hvem betaler?
NTF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben.  Klubben betaler samlet til NTF.
Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre sportslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

Hvorfor kontingent?
Medlemmer er en inntekt. Gjennom kontingenter dekker klubbene inn driftskostnader som skal benyttes for å gjøre tennis attraktivt å velge og bli værende i. Medlemmer er utelukkende en gode som vi må ta vare på gjennom attraktiv aktivitet som favner bredt i klubbens medlemssegmenter.

Hvilke fordeler får klubben/medlemmet deres?
I kolonnen til høyre kan du laste ned/se alle fordelene ved å være medlem av NTF.

Samarbeidspartnere