Det er svært fordelaktig å være medlem av Norges Tennisforbund. Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer?

Inntekter fra kontingenten mellomlander i NTF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Tennistinget, NTFs styre og administrasjonen. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk tennis og padel.
NTF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben. Klubben betaler samlet til NTF. Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre sportslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

Avgifter

For tennis er satsene slik i 2024 og 2025:

Medlemskontingenten for klubber med helårsdrift, dvs. at de har fast hall eller har helårsdrift uten fast hall, men leier andre steder er slik:

 • NOK 280,- pr medlem 13 år og eldre
 • NOK 120,- pr medlem 12 år og yngre 

Medlemskontingenten for sommerklubber med kun utendørs fasiliteter og halvårlig aktivitet er medlemskontingenten slik:

 • NOK 140,- pr medlem 13 år og eldre
 • NOK 120,- pr medlem 12 år og yngre 

For padel er satsene slik i 2024 og 2025:

 • NOK 140,- pr medlem 13 år og eldre
 • NOK 120,- pr medlem 12 år og yngre 

Her er noen av alle de fordeler man får som medlemsklubb i NTF:

Klubbutvikling

 • Tilgang til Aktiv klubb – NTFs sin klubbveileder med blant annet gratis tilgang til Klubbpakka.no der man finner standardavtaler og standarddokumenter skreddersydd for idrettslag
 • Gratis forsikring (gjennom NIF) for alle medlemmer under 12 år
 • Hjelp til anleggsutvikling - gratis rådgivning
 • Gratis rådgivning/sparring/kunnskap fra NTFs administrasjon for klubbveiledning
 • Få gratis veiledning for drift av tennisskole og mulighet for å være med i TennisKids-konseptet – det offisielle programmet for barn.
 • Statlig/offentlig og lokal støtte (Anleggsstøtte, LAM, MVA kompensasjon/refusjon)
 • Mulighet for å søke legater/støtteordninger som krever medlemskap i NIF
 • Grasrotandelen

Arrangement

 • Gratis baller til en rekke turneringsarrangører (NC, NM, GP, TE, ITF, dagsturneringer etc.)
 • Økonomisk støtte til arrangører av ITF, TE, GP.
 • Gratis rådgivning/sparring/kunnskap/kurs fra NTFs administrasjon vedrørende turneringsledelse inkl. gratis arrangementsverktøy - Tournament Planner
 • En årlig terminliste med opptil 300 koordinerte turneringer. Mulighet for klubben å arrangere slike turneringer og medlemmer kan spille NTF terminfestede turneringer
 • Klubbens medlemmer kan delta i divisjonstennis/NM lag ute og inne inkl. reisestøtte divisjonstennis. NM lag for padel.
 • Gratis tilgang til ranking, kampoppsett og resultater – Tournament Software
 • Tilgang til lisens (forsikring og mulighet til å delta på lisenspliktige turneringer)
 • Mulighet til å delta i internasjonale turneringer sanksjonert av NTF
 • NTFs medlemskap i International Tennis Federation og Tennis Europe gir klubbmedlemmer mulighet til å spille internasjonale turneringer

Kompetanseutvikling/Utdanning

 • Anledning til å delta på Tennisforum og Coaches Conference
 • Tilgang til NIF og Olympiatoppens ressurser
 • Tilgang til ITF Gold Level trenerutdannelse på 3 nivåer, etterutdanningskurs for klubbens trenere, assistentkurs og lederkurs
 • Tilgang til oppmann-, dommer- og turneringslederkurs og til e-læring gjennom NIF
 • Tiilgang til en norskutviklet video app med moderne innlæring av teknikk for barn og voksne
 • Tilgang til medlemsundersøkelsesverktøy

Klubbene = Norsk tennis og padel

NTF er for klubbene og stiftet av klubbene. Som medeier er dere solidarisk med å støtte viktige tiltak for norsk tennis.

 • Satsing på topptennis og landslag i alle aldersklasser.
 • Integreringstiltak for utøvere med funksjonsnedsettelse (parautøvere)
 • Politisk påvirkning av rammebetingelser og kjernesaker for tennis og padel
 • Synliggjøring av tennis og padel i media
 • Omdømmebygging av tennis og padel
 • NM i Frognerparken

Dokumenter

Annonse
Samarbeidspartnere