Det finnes en mengde tilskudds - og støtteordninger som det kan være aktuelt å hente ut ressurser fra. Denne siden inneholder sentrale ordninger som tennislubbene kan søke støtte fra. Det finnes også en rekke lokale støtteordninger rundt om i Norge. Ta kontakt med din kommune og ditt idrettsråd for mer informasjon om lokale støtteordninger.

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger:

Nedenfor er et utvalg av støtteordninger- og tilskuddsordninger. 


Spillemidler til utstyr

I starten av hvert år kan idrettslag søke om refusjon for innkjøpt utstyr fra året før. NIF kommer åpner opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen er 15. mars.

Det sendes en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. 

Les mer om Spillemidler til utstyr:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/spillemidler-til-utstyr/

Her kommer litt forklarende informasjon om godkjent utstyr som medlemsklubber i NTF kan søke støtte for:

- Vanlig nett (Gjelder tennisnett, padelnett, baneskillenett)
- Minitennisnett (Gjelder alle typer minitennisnett)
- Faste linjer (Gjelder faste linjer til grusbaner)
- Ballvegger ( Gjelder flyttbare ballvegger)
- Minitennispakke (Gjelder røde, oransje og grønne baller (Ikke gule), racketer til utlån, plastlinjer, kjegler o.l. utstyr)
- Miditennispakke (Gjelder røde, oransje og grønne baller (Ikke gule), racketer til utlån, plastlinjer, kjegler o.l. utstyr)
- Ballmaskin 
- Førstehjelpspakke (Gjelder hele førstehjelpspakker, ikke kun kjøp av plaster etc.)
- Fysisk treningspakke (Gjelder medisinballer, hoppetau, balansebrett, hekker o.l. utsyr (Ikke treningsstudioutstyr)
- Dommerstoler (Gjelder også frittstående dommerkuler, nettstolper, banebenker)


Spillemidler til anlegg
Spillemidlene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping. Hvert år deles det ut mer enn 1 milliard kroner. Du kan søke om tilskudd både til nye anlegg og til rehabilitering av eksisterende. Spillemiddelordningen er en statlig tilskuddsordning, men det er fylkeskommunen som administrerer og fordeler tilskuddene i eget fylke. Søknader sendes til kommunen. Ordningen er underlagt bestemmelser fra Kulturdepartementet og oppdateres hvert år.

Les mer om Spillemidler til anlegg: https://www.tennis.no/for-klubber/anlegg/finansiering/spillemidler

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg - desember
Det kan søkes om  kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg som er spillemiddelberettiget. Ordningen har de siste 10 årene gitt full komoensasjon. Søknadsfristen er 1. desember og søknaden sendes inn via idrettsanlegg.no.

Les mer om  momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg: https://www.tennis.no/for-klubber/anlegg/finansiering/mva-kompensasjon


Lokale aktivitetsmidler (LAM)
Lokale aktivitetsmidler er en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er arbeidet i det enkelte idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune, og NIF som foretar utbetalingen direkte til idrettslagene. Idrettsrådene fastsetter egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier og NIFs krav og anbefalinger. Enkelte idrettsråd har søknadsordning for deler av midlene, men de fleste fordeler midler uten at idrettslag trenger å foreta seg annet enn å registrere sine medlemmer i idrettens medlemsystem. Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med sitt idrettsråd. Utbetalingen fra NIF til idrettslag skjer mellom august og desember.

Les mer om LAM her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/


Momskompensasjon for vare- og tjenester
Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. 

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august hvert år. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april.

Les mer om momskompensasjon: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/


NTFs støttefond for barn og ungdom fra familier med vedvarende lav inntekt
NTF har etablert et fond med støtte fra KUD og BNP Paribas for å tilby tennis til barn og ungdommer fra familier med lav inntekt. Det er mulig å få full dekning for deltakeravgift i klubbenes sommerskoletennis og/eller full dekning for treningsavgift i klubbenes ukentlige tennisskole.
Her kan du lese mer om fondet: https://www.tennis.no/for-klubber/stoettefondet/


Informasjon fra NIF om ulike støtteordninger
NIF har laget en oversikt med ulike typer støtteordninger.
Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/


Støtteordninger - inkludering

NIF har laget en full oversikt med informasjon om støtteordninger innenfor inkludering. Det finnes en rekke ulike støtteordninger på dette området 
Les mer om de ulike støtteordningene: https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/stotteordninger/


Sparebankstiftelsen
Sparebankstiftelsen støtter blant annet tiltak innen friluftsliv og idrett.
Les mer om stiftelsen her: https://sparebankstiftelsen.no/


Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen støtter blant annet tiltak innen friluftsliv og idrett.
Les mer her: https://www.gjensidigestiftelsen.no/om-gjensidigestiftelsen/utdelinger/utlysninger/


Zuccarellostiftelsen
Stiftelsen skal aktivt bidra til å bekjempe utenforskap blant barn og unge ved å gi flere muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet. Vårt arbeid skal bidra til å skape sterke og trygge barn, et mer inkluderende samfunn og bedre integrering, og vi skal bidra til samfunnsutfordringer som utenforskap, likestilling og folkehelse. Både organisasjoner/idrettslag og privatpersoner kan søke.
Lse mer om Zuccarellostiftelsen her: https://zuccarellostiftelsen.no/sok-stotte/


Grasrotandelen - hele året
Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser.

Les mer om Grasrotandelen: https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen


Idrettsdugnad
Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler. Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.

Les mer om Idrettsdugnad: https://www.idrettsdugnad.no/


Idrettsreiser
Norges idrettsforbund er stolt av å presentere en nettside hvor vi har samlet alle våre reisepartnere på ett sted. Målet er at det skal bli enklere for idrettslag å bestille fly, hotel og bil på vei til konkurranse eller treningssamling. SAS, Scandic og Hertz leverer alt man trenger for å få et godt og profesjonelt reisetilbud til og fra trening, konkurranser, kamper og møter. Alle medlemmer av norsk idrett kan benytte seg av idrettsreiser som tilbyr rabatterte og gode flybilletter, hotellopphold tilpasset idrettslag og leiebil i alle størrelser.

Les mer om Idrettsreiser: https://www.idrettsforbundet.no/nif/idrettsreiser/

Annonse
Samarbeidspartnere