Det finnes en mengde tilskudds - og støtteordninger som det kan være aktuelt å hente ut ressurser fra. Denne siden inneholder sentrale ordninger som tennislubbene kan søke støtte fra.

SENTRALE STØTTEORDNINGER:

På NIF´s nettsider finner du mer informasjon om støtteordninger som f. eks.:

 • Lokale aktivitetsmidler (LAM)
 • Spillemidler til utstyr
 • Oppstarts- og utviklingsstøtte til Allidrett for barn og ungdom
 • Extrastiftelsen
 • Inkludering i idrettslag 
 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
 • Grasrotandelen

ANDRE STØTTEORDNINGER

Det finnes også en mengde stiftelser, fond og legater det kan søkes støtte fra. Nedenfor finner du mer informasjon om to av de største stiftelsene:

 • Sparebankstiftelsen
  • Klubber som har tilhørighet i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark, kan søke prosjektstøtte. Søknadsfrist: 1. februar og 1. september
 • Gjensidigestiftelsen
  • Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokale dugnadsprosjekter til større landsomfattende prosjekter som går over flere år. Gjensidigestiftelsen sitt mål er at Norge skal bli et tryggere samfunn og at flere får muligheten til å leve friske og aktive liv. Søknadsskjemaet åpner i juni, og søknadsfristen er 15. september
 • Tilskuddsportalen
  • Mange kommuner gir sine lag og organisasjoner gratis tilgang til Tilskuddsportalen. Sjekk om din kommune har tilgang
 • Idrettskretsen
  • Se også informasjon på idrettskretsens nettsider om tilskudd
 • Reisestøtte NC, NM og divisjonstennis (se boksen Dokumenter)
 • Søke legat/fond som krever medlemskap i NIF (fordel)
 • Grasrotandelen
 • Få inntekter fra Bingo

Kirke- og kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider www.frivillig.no

Se også idrettsavtaler for felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av NIF.

 

Samarbeidspartnere