Alle har vi en plikt til å overholde norsk lov. Så er det også i idretten. NTF har derfor inngått en avtale med idretts advokatene Kleven&Kristensen, som gir NTFs medlemmer tilgang til avtaler og standarddokumenter.

NTF er opptatt av at norske tennisklubber skal opptre korrekt og hensiktsmessig hva gjelder lover og regelverk innenfor idretten og samfunnet for øvrig. Derfor ønsker vi å tilrettelegge  for at våre medlemsklubber skal få tilgang til standardavtaler og standarddokumenter skreddersydd for idrettslag. I tillegg, vil dere kunne få glede av en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Derfor har alle NTFs medlemmer tilgang til en online portal: klubbpakka.no

Klubbpakka inneholder en rekke dokumenter man har behov for både som ansatt og tilitsvalgt innen idretten, for eksempel treneravtaler, ansettelses-/oppdragsavtaler og sponsoravtaler. Videre inneholder Klubbpakka en utførlig juridisk veiledning innen sentrale områder som for eksempel kommentarer til NIFs lov og lovnormen for idrettslag (der lovutvalgets behandling av saker er knyttet til hver enkelt bestemmelse), innføring i "idrettens" plikter som arbeidsgiver, idrettens forsikringer samt erstatningsansvar og skatte- og merverdiavgiftsspørmål innen idretten. Se eksempler på de viktigste dokumentene på menyen på høyre side.

Klubbpakka vil bli oppdatert jevnlig i henhold til aktuelle lovendringer slik at brukerne til enhver tid er oppdaterte i forhold til gjeldende regelverk. Klubbpakka er også et ”levende” produkt, det vil si at nye aktuelle juridiske problemstillinger og standarddokumenter vil inkorporeres fortløpende.

Klubbpakka er et resultat av 15 års lange erfaring som advokater for NIF, særforbund og klubber.

Trenger du passord? Ta kontakt på post@tennis.no

Andre nyttige lenker:

Annonse
Samarbeidspartnere