Det finnes et utall varianter av dekketyper. Her finner du oversikten over de vanligste dekketypene, egenskaper og noen referanser til klubber hvor de ulike dekketypene er installert.

NTF får mange henvendelser med spørsmål om muligheter og anbefalinger om valf av dekke. Det NTF hverken kan eller skal gjøre er å ta stilling til hvilke dekker som er «best». Vi må sikre at vi er uavhengige av både dekkeleverandører og lokale leverandører som leverer disse. NTF kan selvsagt ikke komme i en posisjon hvor vi tar ansvar for valg og leveranser i klubbene. Imidlertid kan vi gi innspill om hva som kan være viktige vurderingskriterier og legge til rette for at klubber kan lære av hverandres erfaring. På denn siden kan du finne nyttig informasjon i denne sammenheng.

Ulike Dekketyper

Vi skiller i hovedsak mellom faste og drenerende (åpne) dekker. Med faste dekker mener vi tette dekker der vannet ikke trenger ned i underlaget. De vanligste typene er ulike typer hard court eller soft court. Med drenerende dekker mener vi dekker som er permable; dvs at vannet trenger  gjennom toppsjiktet og ned i underlaget. Grusbaner (både de tradisjonelle og nye typene) kunstgressbaner og teppebaserte dekker er eksempler på drenerende dekker.

For alle dekker gjelder de samme krav /ønsker til fallforhold, ballrefleksjon og toleranser. For drenerende dekker er det anbefalte verdier for vanngjennomslippelighet. Tidligere skilte man i hovedsak mellom grusdekker og syntetiske dekker. Hovedregelen var at fordelen med grusdekker var gode spilleegenskaper, lav investeringskostnad og lang levetid dersom vedlikeholdet ble gjort skikkelig. Mens fordelen med syntetiske dekker var godt feste, jevn ballsprett, ofte ”delikat” utseende og meget lave vedlikeholdskostnader. Den senere tid har det kommet  mange nye dekketyper på markedet som ier en blanding av grus og syntetisk dekke, slik at egenskapene fra begge typer dekke kan forenes. 

ITF opererer med følgende dekketyper

Hard court / Soft court

Rødgrus

Kunstgrus og hybridbaner

 

 

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere