Det finnes en rekke stiftelser og legater med formål som gjør at de kan støtte idrettsanlegg. Noen stiftelser er store og deler ut midler i hele landet, mens andre kun støtter formål i sitt lokale nærområde.

De største og mest kjente stiftelsene er:

Gjensidigestiftelsen
Stiftelsen støtter bl.a. prosjekter som bidrar til at flere er fysisk aktive. Eksempler er bygging og tilrettelegging av anlegg og områder for ulik fysisk aktivitet som idrett og friluftsliv samt aktivitetsutstyr. Målet er at disse tiltakene skal inkludere flest mulig, og da spesielt de som mangler et tilbud. Stiftelsen prioriterer prosjekter som foregår i nærmiljøet, som inkluderer nye grupper, er åpne og tilgjengelige og pr som inspirerer til nytenkning og samarbeid.

Søknadsfrist for lokale prosjekter er 15. september 

Sparebankstiftelsen DnB
Dette er den største av Sparebankstiftelsene. De tar imot søknader fra Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark. 

Stiftelsen støtter bl.a. tiltak som fremmer samholdet i lokalmiljøet, skaper gode møteplasser for felles opplevelser og legger til rette for fysisk aktivitet. Tiltakene må ha verdi over tid; Faste installasjoner, materialer til oppussing og utrusting, kunstverk, innkjøp av utstyr og lignende som bidrar til aktivitet. Se eksempler på tennisprosjekter som har fått tilskudd. 

Søknadsfrister er 1. februar og 1. september

Det finnes Sparebankstiftelser over hele landet

Alle stiftelser er registrert i Stiftelsesregisteret Her kan du søke på bl.a. formål, vedtekter, kapital, styremedlemmer, status på søknader mv.

Legathåndboken inneholder også mye nyttig informasjon. Selve boken må kjøpes i papirformat, men søkesiden kan sette deg på rett spor.

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com

Noen tips:

  • Bruk stiftelsesregisteret og evt. legathåndboken til å finne aktuelle stiftelser. De store stiftelsene har stor pågang og må avslå mange søkere. Andre mangler gode prosjekter å støtte.
  • Start søknadsprosessen i god tid - ikke vent til siste dagen.
  • Sjekk hva stiftelsen har støttet tidligere. Det kan gi god informasjon om formål og beløp.
  • Prøv å finne eksempler på gode søknader. Mange av stiftelsene publiserer dette på sin hjemmeside.
  • Sett deg inn i Stiftelsens vedtekter slik at du kan begrunne hvordan ditt prosjekt oppfyller kriteriene for støtte og bidrar til å fremme stiftelsens formål. 
  • Bruk Purehelp.no eller annen søkeside for å få mer informasjon om stiftelsens kapital og økonomi.
  • Sett deg inn i hvem som sitter i stiftelsens styre og om klubben har noen kontaktpunkter
  • Be gjerne om et møte for å presentere prosjektet. Ta kontakt i god tid før fristen og still godt forberedt.
Annonse
Samarbeidspartnere