Padeltennis er en av de raskest voksende sportene i verden. I Spania er padeltennis den nest største idretten, og på verdensbasis er det mer enn 13 millioner spillere. Her er relevant informasjon for de som skal bygge padelanlegg.

Norges Tennisforbund vedtok på tennistinget i oktober 2015 å ta opp Padeltennis som en gren i forbundet. 

Padeltennisbaner kan anlegges både utendørs og innendørs. Banen er rektangulær med mål 10 m x 20 m og deles av et nett (høyde 92 cm) i midten. Dekket er en type sandfylt kunstgress anlagt på asfalt eller betong. Veggene er av herdet glass og er 4 m høye i bakkant og 3 m høye på siden. Banene kan med fordel anvendes også til minitennis. Se detaljerte krav på side 5-14 i dokumentet "FIP- Regulations of the padel game" som du finner link til i høyre kolonne på denn siden. 

I høyre kolonne finner du også andre nyttige lenker.  Se spesielt informasjon om  spillemidler  og momskompensasjon her på anleggssidene.

Det er mange fordeler ved å organsiere seg som en idrettslag når man skal bygge padelanlegg. Det gir mulighet for å søke spillemidler og momskompensasjon i tillegg til at man kan ta del i seriespill og turneringer. Mange tennisklubber inkluderer padel som et av sine aktivitetstilbud og bygger egne padelbaner. Et annet alternativ er å starte en padelklubb. De som vurderer å stifte et idrettslag og søke om opptak i NIF, kan kontakte ta kontakt med padelansvarlig  Alen Putes Alen@tennis.no / 932 03 259.

 

 

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere