I 2010 ble det etablert en ny ordning for momskompensasjon som gjelder ved bygging eller rehabilitering av spillemiddelberettigede idrettsanlegg. Søknad om kompensasjon sendes inn etter at prosjektet er ferdigstilt og komplett regnskap er godkjent. Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å få spillemidler (bortsett fra kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak).

lottstift

Kriterier for å søke

  • Byggingen av anlegget må være igangsatt etter 1. januar 2010

  • Søknad om spillemidler som er bekreftet å være i "formell orden" må foreligge. Spillemidlene trenger ikke å være tildelt eller utbetalt.

  • Anlegget må være ferdig bygget, regnskapet må være avsluttet og attest fra kommunerevisor må foreligge. Regnskap og revisjon er den samme som blir gjort for utbetaling av spillemidler.

  • Mer informasjon om ordningen finner du hos Lotteri- og stiftelsestilsynet (se lenke i høyre fane på siden)

Rammer og Vilkår

Ordningen er rammestyrt, det betyr at godkjente søkere får en prosentvis lik avkorting dersom de godkjente søknadsbeløpene er større enn rammen.  Merk at det bare kan søkes en gang pr prosjekt. Det er ikke mulig å dele opp søknaden og dersom det blir avkortning er det heller ikke mulig å søke om resten ved en senere runde.

I tildelingsåret 2023 var samlet godkjent søknadsbeløp på 361,6 millioner kroner. Alle med godkjent søknad fikk utbetalt det beløpet det var søkt om. 

I de elleve årene ordningen har eksistert, har det kun skjedd ett år (2012) at kompensasjonen ble avkortet. Utbetaling ble da 91 %. I fanen til høyre på siden finner du en oversikt over søknads- og tildelingsbeløp i perioden 2010-2023. 

Ordningen har blitt mer og mer robust og ririkoen for avkortning er sterkt redusert. Sittende regjering har som målsetning at ordningen skal bli rettighetsbasert (ikke søknadsbasert som nå) 

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er endret til 1. desember hvert år. Se fullstendige bestemmelser i fanen til høyre på siden!

Kompensasjon av moms på varer og tjenester (driftskostnader)

Det finnes også en ordning for kompensasjon av MVA på driftskostnader. Les mer om den: Vare- og tjenestemomskompensasjon 

 

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere