Utendørsanlegget er hjertet for de fleste klubbers virksomhet.Med begrenset tomteareal, kan boblehall være et godt alternativ da man slipper å ofre utebanene eller flytte for å kunne spille innendørs. Investeringskostnaden er lavere enn for en fast hall og boblehaller kvalifiserer igjen for spillemidler og momskompensasjon.

En boblehall, eller overtrykkshall, er en hall som ikke har en innvendig ramme, men som holdes opp ved hjelp av lufttrykk.  Duken er laget i PVC og festes til en ringmur. 

Det innvendige lufttrykket produseres av et maskineri som blåser luft inn i hallen, og som også sørger for oppvarming via en integrert brenner. Fyringsalterinativer er bioolje eller gass. I tillegg har man et nødaggregat som starter automatisk for hindre at boblehallen faller ned for eksempel ved strømbrudd.

Moderne bobler er bedre isolert enn eldre og utsyrt med teknologi som gjør driften enklere og sikrere. Lys og temperatur kan og fjernstyres og automatiseres fra en app. Dette sparer energi og bidrar til rimeligere drift. Ved hjelp av snødetektor og vindmåler kan lufttrykk og temperatur automatisk tilpasses forholdene slik at snø smelter og bobla ikke faller ned ved sterk vind.

Her kan du se en kort presentasjon om boblehaller.

Her finner du offentlige krav som er viktige å være oppmerksom på 

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere