Anleggsutvikling er noe av det aller viktigste for norsk tennis. Men små eller store prosjekter må planlegges godt for å blir vellykkede. Tennisforbundet hjelper gjerne.

Det kan være komplisert å realisere klubbens vedlikeholds- og anleggsutvikling slik man ønsker. Norges Tennisforbund har derfor engasjert en spesialist på området til klubbenes disposisjon. Helen Sterud har  tilført kompetanse til en rekke prosekter og har kontakt med ca 50 klubber om anleggsspørsmål hvert år.

Helen, som er siviløkonom, kjenner dette fagområdet godt og typisk kompetanse er: prosjektplanlegging og organisering, løsningsvurderinger, referanseprosjekter, anbuds- og kontraktsprosesser, søkeprosesser (byggesak, finansiering, offentlige midler), driftsplanlegging og økonomiske beregninger

For Heming ble oppdraget stort (og vellykket for alle parter). Hun påtok seg A-Å ansvar for planlegging og oppføring av Heminghallen, inklusive oppstart og drift det første året samt håndtering av feil, mangler og reklamasjoner i ettertid.

Slik fungerer det

Det er klubbene som kan benytte dette tilbudet. Vi anbefaler å ta den første kontakten på et tidlig tidspunkt. Helen vil så besvare spørsmål og veilede i en «standard» samarbeidsprosess.

Innledende kostnader vil ikke bli belastet klubben. Når planene blir til et realiserbart prosjekt er det naturlig at fortløpende konsulenthjelp videre frem til ferdigstilling inkluderes i det enkelte prosjektets økonomiske ramme.

Ta gjerne kontakt direkte med Helen Sterud, mobil 472 88 151 eller e-post hsterud@gmail.com

Anleggssiden er under stadig utvikling. Tips oss gjerne om hva du savner. 

Helen Sterud

Konsulent Anlegg hsterud@gmail.com
Annonse
Samarbeidspartnere