Aktiv klubb hovedside

Kompetanse

Området kompetanse handler om klubbens kunskap innen ulike områder.

Lovpålagt Sterkt anbefalt Anbefalt

Trenerattesten

Idretten skal sikre at de som har ansvar for idrettsaktiviteten tilrettelegger for trygghet, mestringsopplevelser og autonomi for utøveren, samt har kunnskap om ivaretakelse av utøverens helse, miljø og sikkerhet. Idrettstinget har vedtatt obligatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Trenerattesten er en digital gjennomgang av trenerens viktigste oppgaver med utgangspunkt i Idrettens barnerettigheter. Trenerattesten kommer i tre versjoner: Trenere for barn 6-12 år, ungdom 13-19 år, og voksne 20+. Alle versjoner er også oversatt til engelsk.


Utdanning av trenere, ledere og frivillige

Klubben kjenner til NTF sitt utdanningsprogram for trenere, ledere og frivillige. Er du interessert i mer informasjon vedrørende alle kurs og utdanninger som NTF kan tilby klubbene? Klikk på de røde knappene nedenfor.

Klubben har trenere ledere og frivillige i klubben med god kompetanse for å lede aktiviteten de jobber med. Klubben arbeider aktivt med videreutdanning i NTFs utdanningsprogram.

Klubben sikrer at trenere og frivillige til en hver tid har riktig kompetanse for å lede aktivitetene de jobber med. Klubben arbeider aktivt med videreutdanning i NTF sitt utdanningsprogram. Klubben arbeider med intern utdanning og tar også inn ekstern ekspertise ved behov.


Spillerguiden

Klubben kjenner til NTF sin spillerguide. Spillerguiden er en veileder for spillerutvikling og den tar hensyn til alder, funksjonalitet, ambisjon og nivå. Et viktig og bra verktøy for spillere, trenere og foreldre.

Klubben bruker spillerguiden aktivt i treningsvirksomheten. Trenere, spillere og foreldre i klubben er alle kjent med spillerguiden.

Klubben bygger treningsvirksomheten med spillerguiden som fundament. Trenere, spillere og foreldre har spillerguiden som et aktivt verktøy i spillerutviklingen.


Sterkt anbefalt

Klikk her for Spillerguiden

For mer informasjon kontakt utviklingsansvarlig i NTF Øivind Sørvald

Skadeforebygging

SKADEFRI er en del av Senter for idrettsskadeforskning. Senteret er et tverrfaglig forskningsmiljø med både idrettsfaglig og medisinsk kompetanse og er i dag anerkjent som et av verdens ledende forskningsmiljø innenfor idrettsmedisin og drives i nært samarbeid med Olympiatoppen. Formålet er å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett, med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak.  En sport med høy fart og mange repetitive bevegelser krever  krever god oppvarming. Det er viktig med fokus på stabilitet på skulderen og rygg, samt bedre styrken i lyske og lår for å tåle belastningen. Hensikten med skadeforebyggende trening er å utvikle basisferdigheter som bedrer koordinasjon, styrke og bevegelighet og dermed i tillegg optimaliserer teknikk. På SKADEFRI finner du videoer med øvelser som er tilpasser den spesifikke idretten.


Turneringsansvarlig

Er klubben din interessert i å arrangere turneringer? NTF tilbyr sine medlemsklubber vederlagsfri tilgang til turneringsverktøyet Tournament Planner og Tournament Software.

Klubben bruker Tournament Planer- og Software aktivt. Minimum to personer i klubben har basis kompetanse i programmet.

Klubben bruker Tournament Planer- og Software aktivt. Minimum tre personer i klubben har basis kompetanse i programmet. Klubben har også minst en person med kompetanse til å utdanne andre i programmet.


Lisensansvarlig

Det er klubben sitt ansvar og opprette og vedlikeholde lisenser for sine spillere. Klubben skal ha en lisensansvarlig som gjør dette. Klubben sikrer at vedkommende har kompetanse og tilgang på sportsadmin.

Klubben har en lisensansvarlig og det er minimum to personer i klubben som har tilgang til sportsadmin og kan opprette og vedlikeholde lisenser til klubbens spillere.

Klubben har en lisensansvarlig og det er og det er minimum tre personer i klubben som har tilgang til sportsadmin og kan opprette og vedlikeholde lisenser til klubbens spillere.


Sterkt anbefalt

Medlemsundersøkelse

Å få tilbakemeldinger og innspill fra medlemmene sine er en viktig del i klubbarbeidet. NTF gir gratis lisens og veileder klubben i å gjennomføre medlemsundersøkelser.


Sterkt anbefalt

Klikk her for Enalyser

For mer informasjon kontakt klubbansvarlig i NTF Christian Grind.

Foreldreguide

Uansett hvilket nivå barn og ungdommer deltar på, spiller foreldre en viktig rolle. Det oppfordres at klubben inkluderer og har tett dialog med foreldre. NTF har utviklet en foreldreguide til klubbene. I foreldreguiden nedenfor finner du råd til både klubb og foreldre.


Praktisk guide for turneringsspillere

NTF har utviklet en praktisk guide for turneringsspille. Guiden inneholder oversikt over turneringstyper, informasjon om lisenser og hvordan man melder seg på turneringer, informasjon om UTR i tillegg til regler for kamper. Denne guiden tar seg av regionale, nasjonale og internasjonale turneringer.


Ernæring - Sunn idrett

Sunn idrett er et satsingsområde i Norges idrettsforbund med mål om å spre kunnskap om idrettsernæring og fremme sunne idrettsmiljøer med gode holdninger og verdier knyttet til mat, kropp, helse og prestasjon.


Ønsker klubben din veiledning med Aktiv klubb?

Norges Tennisforbund tilbyr gratis veiledning med Aktiv klubb. Det kan både være fysiske eller digitale møter. NTF kan for eksempel bidra ved deltakelse på klubbens styremøte, klubbkvelder, interne klubbmøter eller være delaktig i en utviklingsprosess. NTF tar også gjerne i mot innspill og tilbakemeldinger vedrørende Aktiv klubb.

Samarbeidspartnere