Frivilligheten er en viktig bærebjelke for å skape begeistring og stolthet.

Frivillig arbeid har en sentral plass i idretten, også i tennis og padel. Det være seg dugnadstradisjoner i egen klubb der man skal tilrettelegge for arrangement, turneringer, klubbutvikling, eller det å sitte i en komite eller utvalg med et gitt oppdrag. NTF håper og vil jobbe for at mange vil være en del av tennis- og padelaktiviteten rundt omkring i landet. Det å bidra til best mulig aktivitet øker sannsynligheten for at enda flere vil bidra.

Frivilligheten har ikke bare en positiv effekt på aktiviteten, men gir også en sosial relasjon som er betydningsfull for den enkelte. Frivilligheten er en viktig bærebjelke for å skape idrettsglede og felleskap, inkludering og fair play. Det å stille opp for andre og bidra inn i fellesskapet, skape møteplasser, komme med gode tanker og idéer, bli kjent med nye mennesker, skape gode rammer rundt kurs og opplæring, gode arrangement og rekruttere nye inn i tennis- og padelfamilien, er noe av det frivilligheten består av. Ja dugnad kan være gøy, og vi vet at vi har mange ildsjeler som ukentlig bidrar til god stemning og gode opplevelser rundt omkring i landet i tennismiljøene.

NTFs klubbansvarlig er mye ute i klubb og treffer mange frivillige. Se spørsmål og svar under:

Hva betyr frivilligheten, hvorfor er den viktig?

Frivillighet betyr at man gjør noe selvvalgt fordi man har lyst. Fordi det man jobber med og for er viktig, både for en selv og for andre. Og fordi det man gjør gir noe tilbake på et dypere plan enn materielle goder.

Frivilligheten er viktig fordi det gir folk mulighet til å brenne for noe, og fordi man bidrar til noe som er større enn seg selv.

Hva skaper frivilligheten?

Engasjement, medmenneskelighet, folkehelse, samhold, vennskap, mental helse. Og noen ganger toppidrett. Men mest glede!

Hva skal til for å få folk engasjert i en klubb?

At det de bruker tiden sin på har en verdi, også for andre mennesker. At de kan bidra til forandringer, utvikling, framdrift. At de får noe tilbake – som tilhørighet og nettverk. At de kan påvirke, og se resultater av engasjementet sitt. At de blir sett og satt pris på.

Du er ute mye ute i klubbene , har du tips til hvordan vi bør engasjere ungdommen inn i utvalgene?

Gi dem en grunn til å ønske å være med. Hvorfor skal de bruke tiden sin på dette, hva får de igjen? For å vinne de engasjerte ungdommene (for det er de vi vil ha tak i) må vi vise at vi hører på dem, at de blir tatt på alvor, og at vi legger til rette for at de skal kunne kombinere skole/studier med et engasjement for idretten.

 

10 gode grunner til å spille tennis:

1) En idrett for livet
Man kan holde på med tennis hele livet.

2) Tennis utvikler hele mennesket
Konsentrasjon, selvdisiplin, ansvarlighet, selvtillit, problemløsning, selvstendighet, samarbeidsevne og respekt for medmennesker.

3) Fysiske ferdigheter
Tennis hjelper for bl. a. aerob utholdenhet, anaerob utholdenhet, akselerasjonsevne, hurtighet, bevegelighet, styrke, koordinasjon, fleksibilitet og balanse.

4) Helsebringende
Internasjonale eksperter anser tennis som kanskje den aller beste aktiviteten man kan drive med for helsen. Ingen andre idretter utvikler både fysiske, mentale og emosjonelle ferdigheter i samme grad som tennis.

5) Tennis forlenger livet
Tre timer tennistrening per uke kan halvere risikoen for diverse dødsårsaker, ifølge legen Ralph Paffenbarger som har studert over 10.000 personer over en periode på 20 år.

6) Tennis gjør deg smartere
Tennis krever rask reaksjonsevne og taktisk tankegang, noe som skaper nye nerveforbindelser i hjernen.

7) Tennis som treningsform
Intensiv tennistrening brenner flere kalorier enn aktiviteter som f. eks. sykling og aerobic.

8) Tilgjengelighet og nettverk
I motsetning til mange lagidretter trenger man kun én motstander for å kunne spille. Tennis er verdens største individuelle idrett, og man finner andre tennisspillere hvor enn man drar i verden.

9) Alder er ingen hindring
Det er alltid en fordel å starte tidlig, men det er aldri for sent.

10) Tilpasset utstyr
I henhold til «Play & Stay»-konseptet bruker vi tilpasset utstyr (racketer, baller, nett og banestørrelse) for at spillerne skal føle mestring fra første time.

Annonse
Samarbeidspartnere