Norges Tennisforbund vedtok på tennistinget i oktober 2015 å ta opp padel som en gren i forbundet. Alle formalia er nå i orden og padel er registrert som en ny gren av NIF og sorterer under NTF som særforbund.

Spillet er sosialt, raskt å lære og gir enkel mestring allerede fra starten. NTF ønsker med dette å supplere med et lavterskeltilbud som kan bidra til å økt rekruttering. Padel er et breddetiltak som gir effektiv arealutnyttelse og appellerer til alle aldre.

Klubbene vil kunne tilby padel som et tillegg eller alternativ til tennis. Noen utendørsanlegg vil være allment tilgjengelige og oppfylle kravene til nærmiljøanlegg, mens andre vil være en del av det ordinære tennisanlegget og kreve en beskjeden brukerbetaling. Innendørsbanene vil etableres som et tilbud på lik linje med det tennis- og squashbaner gir i dag.

 

 
Samarbeidspartnere