”Foreldrevettregler” for tennisturneringer

  1. Sett deg godt inn i regler og bestemmelser som gjelder for turneringen
  2. Respekter turneringsarrangør, turneringsleder og dommer og deres avgjørelser
  3. Kommunikasjon med spiller og overlevering av mat og klær må skje uten å forstyrre spillet
  4. Overlevering av utstyr skal godkjennes av dommer eller turneringsleder
  5. Oppdages regelbrudd, skal foreldre / tilskuere ikke gripe inn, men informere dommer eller turneringsleder
  6. Dommer / turneringsleder er eneste myndighet for regeltolkning
Samarbeidspartnere