Styret i Norges Tennisforbund vedtok på ekstraordinært styremøte 19. mai, 2020 å kalle inn til ekstraordinært forbundsting 20. juni, 2020.

Endelig innkalling, sammen med saksliste og saksdokumenter, vil bli sendt ut i uke 23.

Bakgrunnen for styrevedtaket er tilbakemeldinger fra flere klubber om at den informasjonen og de påstandene som er kommet frem i den senere tids medieoppslag bør behandles av forbundets øverste organ. Videre er styret av den oppfatning at saken er av en slik dimensjon og viktighet, både hva gjelder forbundets omdømme og bruk av økonomiske ressurser, at saken bør behandles av tinget i tråd med § 20 i Norges Tennisforbunds lov.

Det vil på tinget bli foretatt en full gjennomgang av de forholdene som har vært fremme i mediene, med god tid for oppfølgende spørsmål og avklaringer. Tinget vil deretter bli bedt om å behandle spørsmålet om ekstern gransking.

Møtet vil bli tilrettelagt for nettbasert deltakelse.


Styret i Norges Tennisforbund,
Lars Gjerdåker, president
Aslak Paulsen, konstituert generalsekretær

Annonse
Samarbeidspartnere