Tingdokumentet 2021 og Strategiplan 2022-2023 er klare og kan lastes ned under. Det 85. Forbundstinget for tennis og padel samles på Ullevål søndag 31.10.2021 kl. 10:00.

Tingdokumentet 2021

Strategiplan 2022-2023

21.10.2021 - Under produksjon av tingdokumentene falt revisors og kontrollutvalgets rapporter for 2019 og 2020 ut. NTF administrasjonen beklager dette. På selve tingdagen vil alle delegater og observatører få utdelt et vedlegg med de overnevnte dokumenter i tillegg til Tingdokumentene for øvrig. Se under for kopier av de utelatte dokumentene.

Revisors beretning 2019 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2019 NTF
Revisors beretning 2020 NTF
Kontrollkomitéens rapport for 2020 NTF

Annonse
Samarbeidspartnere