Møtet avholdes på Oslo Tennisarena og starter kl 12.00 og avsluttes når agendaen er behandlet. Styret ønsker å sette av god tid til innlegg og diskusjoner for delegatene, og det vil av den grunn være vanskelig å tidfeste møteslutt.

Oslo, 05.06.2020

Til alle medlemsklubber

Styret i Norges Tennisforbund innkaller herved til ekstraordinært forbundsting 20. juni.

Møtet avholdes på Oslo Tennisarena og starter kl 12.00 og avsluttes når agendaen er behandlet. Styret ønsker å sette av god tid til innlegg og diskusjoner for delegatene, og det vil av den grunn være vanskelig å tidfeste møteslutt.

Beslutningen for det ekstraordinære forbundstinget er tatt iht. følgende paragrafer i lovverket til NTF (§ 20):  

«Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til organisasjonsleddets størrelse eller virksomhet kan kun vedtas av årsmøtet/tinget».

Iht til retningslinjer fra FHI og Helsedirektoratet er det etter 15. juni anledning til å ha møter med inntil 200 personer samt arrangørstab. Vi ønsker derfor at delegatene skal være fysisk tilstede på Oslo Tennisarena. De som ikke har anledning til å reise til og fra selve tingdagen, vil kunne delta via Teams. På denne plattformen vil delegatene både kunne tale og stemme.

For de som velger digital deltakelse må pålogging/oppkopling testes dagen i forveien.
Vi ber derfor delegater som ønsker å være med via Teams, om å gi beskjed ved påmelding. Testingen vil skje fredag 19. juni i 2 runder, (1200 eller 17:00).

Det ekstraordinære tinget vil i sin helhet streames. Lenke vil bli tilgjengelig på våre sosiale medier 19. juni.

Tingdokumenter er tilgjengelig her: https://www.tennis.no/files/filer/2020-filer/ekstraordinert-tingdokument-2020.pdf

Påmelding gjøres via fullmakt/påmeldingsskjema som dere kan laste ned fra samme lenke som tingdokumentene. Påmelding sendes ferdig utfylt til post@tennis.no. På grunn av smittevern- og logistikkhensyn settes påmeldingsfristen til fredag 12. juni. Vi minner alle klubber om §5-1 vedr. kjønnsfordeling av delegater.

NTF informerer om at pressen er invitert og vil være tilstede denne dagen. I tillegg minner vi delegatene om viktigheten rundt de generelle og lokale smittevernstiltakene.

På vegne av styret i Norges Tennisforbund

Lars Gjerdåker, President
Aslak J. Paulsen, Konst. Gen. Sek.
.

Fullmaktsskjema ekstraordinært forbundsting 2020


Annonse
Samarbeidspartnere