Norges Tennisforbund (NTF) ønsker å styrke fokuset på Ungdommer i norsk tennis og gjennomfører nå en rekrutteringsprosess for «Ungdomsansvarlig» i NTF. Det er ikke et krav at Ungdomsansvarlig har lang tennis bakgrunn, men et hjerte for idrett og ungdom er viktig. Jenter/kvinner oppfordres til å søke.

Ett av NTFs flotteste produkter er Tennisskolen (TS) med sine nær 10.000 medlemmer. TS har til nå hovedsakelig hatt medlemmer og konsepter for spillere fra 6-12 år. NTF ønsker å utvide TS tilbudet og konseptene, for i større grad å imøtekomme ungdommer og utvide TS fra 6-19 år», forteller generalsekretær Alexander Kjær.

En annen viktig milepæl for norsk tennis er den digitale ”NTF Spillerguide” som lanseres for norsk tennis på Ledermøtet 27.oktober 2018. Det digitale tilbudet til norsk tennis blir viktig for Ungdomsansvarlig i NTF», avslutter Alexander.

Søknader og CV sendes Generalsekretær Alexander Kjær senest søndag 2. september. 

Det blir deretter minst to intervjurunder, andre gangs intervjuer gjennomføres som en case presentasjon.

Se stillingsbeskrivelse her!

Annonse
Samarbeidspartnere