De siste ukene har det som kjent vært et betydelig lokalt koronautbrudd i Bergen. Kommunen har tatt situasjonen på stort alvor og iverksatt flere smitteforebyggende tiltak. Antall nye smittetilfeller har de siste dagene hatt en nedadgående trend. Kommunen har valgt å forlenge tiltakene inntil tirsdag 22. september, og de har varslet at de vil ta en endelig beslutning om den videre perioden på mandag.

I samråd med Norges Tennisforbund og kommuneoverlegen i Bergen har vi valgt å utsette den endelige beslutningen om mesterskapet skal gjennomføres eller ikke til mandag 21. september. Samtlige involverte parter er samstemte om at det er forsvarlig å gjennomføre mesterskapet dersom smittesituasjonen forbedres i en så stor grad at kommunen velger å oppheve de midlertidige lokale innstrammingene over helgen. Den
grunnleggende forutsetningen for denne vurderingen er iverksettelse av et meget strengt smittevernreglement, og vi er avhengige av at alle
fullt ut respekterer og overholder reglene vi setter.

Vi vil presisere at vårt hovedfokus i alle vurderinger og beslutninger som tas til enhver tid vil være spillernes helse og sikkerhet.

Vi har stor forståelse dersom det er enkelte som ønsker å trekke seg på bakgrunn av den usikre situasjonen. Vi har utsatt avmeldingsfristen til
tirsdag kl. 12:00, og avmelding kan gjøres enten via Tournament Software eller e-post til turneringsleder.

Den endelige beslutningen vil bli tatt på mandag 21. september, og en ny kunngjøring vil da bli sendt ut via e-post.

Ved spørsmål, ta direkte kontakt med arrangør i Paradis ved å gå inn her:
https://ntf.tournamentsoftware.com/tournament/F11520AC-C348-4C41-ADDF-1C991AF97126

Når det gjelder NM u.16 og u.19 i Stavanger er planen (per fredag 18.09.2020 kl. 12:00) at mesterskapet går som planlagt.

Annonse
Samarbeidspartnere